همزمان با هفته بسیج دانش آموزان مدرسه انامقلی ماسالی شهرستان ماسال، در اقدامی خلاقانه بر سر مزار شهدای این شهرستان حاضر شدند.

به گزارش تالش فردا، در این برنامه این دانش آموزان با نظم و ترتیب مثال زدنی سرودی دسته جمعی دانش جمعی را بر سر مزار شهدای گرانقدر این شهرستان اجرا کردند و ادای احترام نمودند.

لازم به ذکر است که نام انام قلی ماسالی برای این مدرسه برگرفته از نام یکی از برجسته ترین چهره های شهرستان ماسال بوده که اقدامات بنیادی در زمینه توسعه شهرستان انجام داده است.