رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال، به شدت از وضعیت نامعلوم مجتمع تجاری مشارکتی شهرداری انتقاد کرد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال ضمن انتقاد از سرنوشت نامعلوم مجتمع تجاری شهرداری ماسال گفت: یکی به ما بگوید قرار است  سرانجام چه اتفافی برای این بنا بیافتد!؟

وی افزود: این داربستها، امروزه تبدیل به یک تهدید شده اند! یک داربست مگر قرار است چند سال اینجا بماند!؟ نه عابر پیاده می تواند از کنار این ساختمان عبور کند و نه دو خودروی همزمان! همین چند هفته پیش شخصی به دلیل همین داربست مجبورا  به سمت خیابان اصلی رفت و  خودرویی با آن برخورد کرد؛ البته شانس با او یار بود که اتفاق خاصی نیفتاد!

رشیدی گفت: این موضوع اما، واقعا یک معضل برای شهر است، ما اصلا گمان کنیم آقای ثابت قدم، کارفرما و یا هر کس دیگری که متولی این پروژه هستند بنا به هر دلیلی نخواهند این پروژه را جمع کنند؛ این ساختمان چند سال باید همینطور باقی بماند!؟ هیچ کس نمی خواهد برای آن کاری کند؟
این ساختمان زیبایی شهر را از بین برده و  یک پیاده رو کلا از بین رفته است؛ از شهرداری که یکی از متولیان این امر هست تقاضا داریم این معضل را برای شهر برطرف نماید.
هم در پیشانی خیابان و هم درون کوچه فرعی(که باید بگوییم به دلیل میله های داربست، دیگر کوچه ای هم وجود ندارد!)  استدعا داریم بر اساس بندی از قانون، مصوبه و یا هر راه حل قانونی که وجود دارد این موارد جمع آوری شوند.