رئیس اداره بهزیستی ماسال از وضعیت مناسب سازی محیط جهت تردد معلولان در این شهرستان انتقاد کرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ماسال در خصوص مناسب سازی معابر و اماکن عمومی شهرستان گفت : متاسفانه به بحث مناسب سازی محیط  برای تردد معلولان در شهرستان کمتر پرداخته شده است.

مجیدرضا اصلاحی  در این رابطه گفت: بحث مناسب سازی محیط مربوط به یک قشر و یک فرد نیست، این موضوع به تمامی افراد در جامعه بر می گردد؛ حتی مادری که با کالسکه با نوزاد خود در سطح شهر تردد میکند نیاز به شرایط مناسب برای عبور و مرور دارد و یا فردی که با صندلی چرخدار رفت و آمد می کند نیاز به مناسب سازی محیط دارد.

اصلاحی افزود: سازمان بهزیستی تنها متولی پیگیری موضوع بوده و انتظار داریم دیگر ادارات و به خصوص شهرداریها برای این مهم همکاری بیشتر داشته باشند.

 

این مقام مسئول گفت: در خصوص نحوه مناسب سازی، ضوابط و آیین نامه هایی توسط شهرداری تهران طراحی شده و دو نقطه مهم از این شهر را به عنوان نمونه انتخاب کرده و آن استانداردهایی که می بایست در حوزه ی مناسب سازی رعایت می شده اجرا نموده اند و اکنون این طرح به صورت یک طرح کلی می تواند در هر شهرستانیی اجرا شود.

 

اصلاحی افزود: معمولا در قسمتهای مهم شهرها،در حوالی ادارات و بانکها و امثال آن مناسب سازی برای تردد معلولان لحاظ می شود و ما این انتظار را داریم تا دست کم چنین کاری در این نقاط از شهرستان به اجرا درآید. یکی دیگر از این استانداردها، تعیین پارکینک ویژه برای معلولین است، که به ازای هر ۲۵ پارکینک در خیابان یک پارکینگ به معلولین اختصاص داده شود.

وی همچنین گفت: این اداره فایل مربوط به قواعد و چگونگی اجرای این طرح ها را در اختیار شهرداری ها و ادارات قرار خواهد داد تا تغییرات را به مرور اعمال کنند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ماسال در ادامه گفت: ما انتظار را نداریم که موضوع مناسب سازی طی یک سال یا دوسال به طور کامل اجرایی شود، امااتظار داریم این موضوع حالتی مستمر داشته باشد و در طی سالیان سال بخشهای مختلف این موضوع را رعایت کنند و ذهنها نسبت به این مساله آگاه شود.

 

اصلاحی همچنین از سازمان نظام مهندسی خواست تا بر روی پایان کارها نظارت ویژه ای را در این رابطه داشته باشند؛ تا به عنوان مثال شاهد ساخت یک مرکز درمانی بدون آسانسور نباشیم!

 

رئیس اداره بهزیستی شهرستان در خصوص وضعیت ادارت ماسال در خصوص مناسب سازی نیز گفت: گزارشی از سال گذشته داشتیم که بر اساس آن ادارات این شهرستان از این لحاظ وضعیت مناسبی را نداشته اند، اگر هم در مواردی انجام شده استاندارها به خوبی رعایت نشده است.

 

وی در پایان از رئیس جلسه خواست در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب گردد که در خصوص ساخت و تعمیر ساختمانهای اداری از محل تملک داراییها تاییدیه اداره بهزیستی شهرستان لحاظ گردد.