سیاوش ذولفقارپور، هنرمند برجسته ماسالی در اقدامی هنرمندانه تنه بی روح و خشکیده درخت را به مجسمه ای فوق العاده زیبا تبدیل کرده است.

این پروژه در باغ محتشم رشت و به درخواست سازمان زیباسازی شهرداری رشت انجام شده است.

لازم به ذکر است این هنرمند مجسمه ساز ماسالی  مشاور هنری سازمان زیباسازی شهرداری رشت نیز هست.