برای چندمین هفته متوالی بارش باران در تالش ادامه دارد

بارش باران تا ظهر امروز به شکل شدید ادامه خواهد داشت و برای بعدظهر و امشب بتدریج از شدت بارش ها کاسته میشود.

  • نویسنده : سید رامتین نیک مهر‌