شاید وقت آن رسیده باشد که ما مردم ماسال بایستیم و با خود بگوییم چکار کرده ایم!؟

تصویری تاریخی که شرح حالی است بر آنچه که امروز بر شهرستان ماسال می گذرد…

مردمی که همچون فیلمی مهیج تخریب دیواره های رودخانه را نگاه کرده و مسئولینی که صرفا به بازدیدها بسنده می کنند!

بی آنکه به عمق آن توجه کنند, این رودخانه بخش کوچکی از اتفاقات بزرگیست که قرار است در آینده بر سر این سرزمین بیاید!

با این شرایط به زودی باید برای بام سبز, برای ییلاقات, برای روستاها و … چنین صحنه هایی را متصور باشیم.

اگر با طبیعت درست رفتار نکنیم واکنش نشان خواهد داد, چه به واسطه سیلاب و چه ریزش کوهستان!

شاید وقت آن رسیده باشد بایستیم و نگاه کنیم و با خود بگوییم “با ماسال خود چه کردیم!؟”

  • نویسنده : سید رامتین نیک مهر‌