علی رغم گذشت سه هفته از شکسته شدن آب بند ماسال، تا کنون اقدام عملی در این خصوص صورت گرفته نشده است.

درخواست شهردار ماسال از شهروندان این شهر؛ تا اطلاع ثانویه از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه خودداری نمایید.

محمد کاتوزی در این رابطه گفت: با توجه به امکان طغیان مجدد رودخانه خالکایی , سستی خاک و ریزش دیواره های آن ، از شهروندان تقاضامندیم برای مدتی از این نواحی فاصله گیرند و همچنین در سمت راست رودخانه خالکایی از پارک ماشینها خودداری کنند تا با توکل به خدا و دعای شما عزیزان و همکاری کلیه مسئولین شهرستانی و استانی این خطر برطرف گردد.

  • نویسنده : سید رامتین نیک مهر