پیشتر نیز از سوی برخی مسئولیت شهرستان ماسال در خصوص چنین جایگاه های عرضه گوشتی ابراز نگرانی شده بود.

شهرام مهدی زادگان رئیس شبکه دامپزشکی ماسال : صاحب یک رستوران بین راهی ییلاقات اقدام به کشتار غیر مجاز دام و عرضه آن می‌کرد که شناسایی و پس از معرفی به مراجع قضایی ، در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد . / ۴ آذر ۱۳۹۷

  • نویسنده : سید رامتین نیک مهر