صبح امروز جسد یکی از مفقود شدگان حادثه رودبارچیره در منطقه پیشده فومن پیدا شد.

این خودرو چند روز پیش درون سیل افتاده و کماکان جستجوها برای یافتن سرنشینان ادامه دارد.

  • نویسنده : سید رامتین نیک مهر