چندین و چند روز از شکسته شدن آب بند ماسال گذشته اما هنوز هیچ دستور مشخصی برای رفع این شرایط داده نشده است؛ علاوه بر این موضوع بازدیدهای بیشمار و بی هدف مسئولین مورد انتقاد مردم قرار گرفته است.

چند هفته قبل از شکسته شدن آبند ماسال، تخریب آن مثل روز، روشن بود؛ از سوی رسانه ها هشدار داده شد؛ مسئولین آمدند و نگاه کردند و رفتند.
اما گاو این آب بند، خیلی پیشتر از موئد زایید! آب بند با اولین نیمه سیل شکسته شد و تازه داستان از همینجا شروع شد…!
شهردار گفت: سیل پل شهر را می برد؛ استاندار به داد برسد!
فرماندار ساعت ۶:۳۰ صبح با معاون استاندار و مدیر آب منطقه ای گیلان جلسه گذاشت…
هیات همراه صبحانه را خوردند و از وضعیت آب بند بازدید کردند و خیلی زود رفتند…
محمود شکری به بازدید منطقه آمد و او نیز مانند دیگران رفت…
نم بارانی گرفت؛ معاون عمرانی استاندار برای دومین بارآمد؛ این بار چند کامیون سنگ در مسیر رودخانه ریخته شد؛ البته هنوز هم که هنوز است، کسی نفهمیده علت ریختن آنها در بستر رودخانه چه بوده است!
هوا کمی بهتر شد؛ باران نیامد…! نتیجه: اینکه همه این موضوع را فراموش کردند!
دو روز پیش: سیل کوچکی از راه رسید؛ در اولین اقدام خود با مقاومت کوتاه مدت سنگهای ریخته شده در مسیر مواجه شد، این مقاومت کوتاه بس بود برای اینکه آب، دیواره های کنار رودخانه را بشوید و به فاصله ای کوتاه دیگراثری از آن سنگها باقی نماند!
دوباره سرو صداها بلند شد؛ معاون استاندار برای سومین بار به این نقطه آمد! بازهم بازدید!؟
تا اینجای کار باز هم خیلی عجیب نیست؛ این داستان زمانی عجیب تر  می شود که با یک روز فاصله، مدیر کل دفتر فنی استانداری بار دیگر برای بازدید این منطقه آمد!!!!

اما سوالی که پیش می آید اینکه این همه بازدید برای چه چیزی است؟ از معاون عمرانی استاندار باید پرسید چه فرقی بین بازدید اول تا سومتان وجود داشته؟ چرا باید مدیر کل فنی استانداری حالا و در سومین بار وارد ماسال شود!؟
علت ریختن دوباره سنگهای به اصطلاح (حجمی) در این منطقه چیست!؟ چه زمانی قرار است از اتفاقات درست بگیریم!؟
از آنطرف معاون فرماندار ماسال باردیگر خبر جلسه خود با مدیرکل فنی استانداری انتشار داده است!

در هر صورت ما که نمی دانی در این شهرستان دقیقا چه می گذرد؛ اما محض اطلاع این عزیزان مسئول؛ مردم حواسشان به همه چیز هست؛ دو صَد گُفته چون نیم کِردار نیست!!!

راه ترمیم آب بند و همینطور تثبیت بستر رودخانه مشخص است، معاون استاندار اگر قرار بود اقدامی صورت دهد با همان بازدید روز نخست انجام می شد و الا این سنگ ریزه ها دردی از این شهر دوا نکرده و نخواهد کرد؛ خواشمندیم این دوستان مسئول را هم زیاد اذیت نکنید تا مدام از مرکز استان به اینجا بیایند تا خاطرشان مکدر شود…!