آقایان هیئت مدیره انجمن تالشان اگر توانایی ندارند استعفاء دهند و کار را به دیگران بسپرند!

نگذارید چراغ خانه تالش خاموش شود ، سوء استفاده از نام قوم بزرگ تالش ممنوع!!

در طول سال مراسم و جشن های زیادی برای اقوام ایرانی در فرهنگ سراها و نهادهای فرهنگی ، بخصوص در تهران ، برگزار می شود ولی اسمی از قوم تالش در این جشن ها نیست. خانه تالش یا همان انجمن تالشان مقیم تهران ، که یکی از وظایف این خانه ؛ معرفی قوم تالش می باشد ، متاسفانه و شوربختانه حتی برای نمونه یک مورد هم می توان یافت که در جشنواره اقوام به معرفی فرهنگ و قوم خود بپردازند.

آقایان هیئت مدیره که ما بهشون رای دادیم ، قرار بود هفته فرهنگی در فرهنگسرای رازی برگزار کنند حتی مدتها تبلیغ شد که در شهریور ماه برگزار می گردد اما چه اتفاقی افتاد و چرا کنسل شد؟ حداقل به مردم گزارش می دادند. آقایان قبل از انتخابات تبلیغ می کردند که ما شق القمر می کنیم و هر ماه جلسه و همایش داریم ، پس چرا از انتخابات تاکنون در طی یک سال و نیم اخیر ، هیچ خبر و جلسه ای نیست.

آقایان هیئت مدیره اگر توانایی ندارند استعفاء دهند و کار را به دیگران بسپرند. از کانال صدای فومن و شفت تقاضا دارم پیام بنده را بدون سانسور در کانال منتشر کنند

عسکر آلیانی_تهران

  • نویسنده : سید رامتین نیک مهر‌