شهردار ماسال عبور و مرور مردم و وسایط نقلیه از هر دو پل اصلی این شهر را ممنوع اعلام کرد و مردم می بایست از مسیر دوله ملال تردد نمایند.

هشدار تالش فردا به واقعیت پیوست و دامنه تخریب به زیر پل اصلی ماسال رسید.

در شرایطی که چندی پیش این وبسایت از وضعیت سد قدیمی شهرستان گزارشی تهیه کرده و به مسئولین هشدار داده بود که اگر سد بتونی ترمیم نشود دامنه تخریب آن غیر قابل جبران  بوده و پل اصلی شهر اولین قربانی آن خواهد بود؛ جالا این اتفاق افتاده و پل اصلی شهر در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.

این در شرایطی است که علی رغم هشدار  رسانه ها و مسئولین شهرستانی از سوی مسئولین استانی این موضوع هیچ گاه جدی گرفته نشده و حتی برخی از آنها را متهم به بزرگنمایی کردند.

در حال حاضر هر دو پل اصلی شهر ماسال بسته شده و هرگونه عبور مرور وسایط نقلیه از آن ممنوع اعلام شده است.