یکی از کارشناسان برجسته استان به این سوال که چقدر احتمال ووجود دارد که پل اصلی این شهر تخریب شود، پاسخ داد.

در گفتگو با یکی از کارشناسان عمرانی، مطرح شد؛ اینکه درصد احتمال تخریب پل اصلی شهر ماسال چقدر خواهد بود!؟

یک از کارشناسان برجسته استان گیلان در پاسخ به این سوال گفت: مقاومت پل اول و نزدیک به فرو رفتگی بستر، بسیار کمتر از پل دوم این شهر خواهد بود؛ به این علت که پل قدیمی، پلی وزنی بوده اما پل دیگر شاید تا ارتفاعی بین ۶ تا ۸ متر شمع کوبی شده است که مدت بیشتری توان مقاومت خواهد داشت.

وی افزود: چیزی که به واقع دارد در این مکان اتفاق می افتد این است که مطابق شکسته شدن آب بند، یک کانال فرسایشی ایجاد شده که این کانال به سرعت خودش را به نقاط بالادستی گسترش خواهد داد.

راه حل سریع در این مقطع استفاده از سنگهای حجمی که متناسب با دبی سیلاب باشند؛ این حد اقل وزن سنگی است که باید در این منطقه پیشبینی شود و البته بنده به هیچ وجه توصیه نخواهم کرد که مطابق رویه گذشته سنگریزی شود، به نحوی که یک طرف مقاوم شود و طرف دیگر آسیب پذیری بیشتری را تحمل کند.

در واقع شما به یک بستر سنگی نیاز خواهید داشت متناسب با سیلاب که عرض رودخانه را کاور کند؛ در فاصله ای مناسب با کانال فرسایشی فعلی به عرض رودخانه و طول حدود ده متر که حدود ۲۵۰۰ تن سنگ حجمی نیاز خواهد داشت و به عبارتی حدود ۲۰۰ کمیون که به نظر می رسد اجرای آن کاری بسیار دشوار با توجه به زمان کوتاه باقی مانده خواهد بود.