مدیر آب و فضلاب شهری شهرستان ماسال، از بلاتکلیفی در جانمایی پکیجهای تصفیه فاضلاب قرار گرفته، جنب پل دوله ملال خبر داد.

حامد حسن نژاد از بلاتکلیفی در جانمایی پکیجهای تصفیه فاضلاب شهرستان ماسال خبر داد.

مدیر آب و فاضلاب شهری ماسال در این رابطه گفت: با پیگیریهای بسیار زیاد مسئولان شهرستان و مساعدت مسئولین استانی هم اکنون ۴ پکیج تصفیه فاضلاب وارد این شهر شده اما تا کنون عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.

به گفته ی حسن نژاد، مسائلی مربوط به رفع حریم رودخانه و مسائل مالکیتی تا کنون موجب جلوگیری از آغاز اجرای عملیات این پروژه بزرگ شده و انتظار می رود با حمایت مسئولین هر چه سریعتر این موانع از پیش رو برداشته شود.

وی افزود: این پکیجها هم اکنون جنب پل دوله ملال راه اندازی قرار دارند و با اجرای این پروژه،  فاضلاب ۸۰  درصد  از شهر ماسال تصفیه خواهد شد که می تواند تبعات بسیار مفیدی برای این شهرستان در بر داشته باشد.

لازم به ذکر است که ایین پکیجها چند ماه قبل توسط اداره آب و فاضلاب شهری به منطقه دوله ملال آورده شده و آنجا قرار گرفته اند.