به نظر می رسد اعضای شورای شهر ماسال و به صورت خاص محمد کاتوزی که در طی یک سال اخیر این رویه را به طور کلی از سیستم شهرداری حذف کرده بود؛ بار دیگر گرفتار این چرخه معیوب مدیریتی شده است!

هیات موتورسواری و اتوموبیلرانی گیلان در اقدامی عجیب و در خصوص برگزاری مسابقه سافاری در ییلاقات با شهردار و شورای شهر ماسال جلسه گذاشت!!
این در شرایطی است که هر شهروند عادی به خوبی می داند، شهرداری ماسال هیچ دخل و تصرفی در امور ییلاقات ماسال نداشته و متولی این حوزه کاملا مشخص است.

این نخستین باری نیست که شهرداری ماسال چنین جلسات فانتزی و قطعا خالی از دستاوردی را برگزار می کند؛ در دور گذشته شهرداری و شورای وقت نیز بارها چنین جلسات خارج از حوزه ی اختیارات خود را برنامه ریزی کرده که مطابق انتظار هیچ کدام از آنها نیز عملی نشد.

حالا به نظر می رسد اعضای شورای شهر و به صورت خاص محمد کاتوزی که در طی یک سال اخیر این رویه را به طور کلی از سیستم شهرداری حذف کرده بود؛ بار دیگر گرفتار این چرخه معیوب مدیریتی شده و به چنین شوهای تبلیغاتی روی آورده باشد!

این اقدام شهرداری از آنجایی جالب توجه بوده که آنها هنوز هم که هنوز است در واگذاری پروژه بام سبز به بخش خصوصی درمانده و در کشمکش حقوقی با منابع طبیعی راه به جایی نبرده اند اما حالا پا را فراتر نیز گذاشته و به حوزه ای که مدتهاست حتی استاندار گیلان نتوانسته مشکلات مربوط به واگذاری آن را برطرف نماید، ورود کرده اند!

واگذاری ییلاقات ماسال، برای مسابقات آفورد اگر چه در حیطه اختیارات شهرداری نبوده، با این حال و بر فرض محال که چنین اختیاری به هر نحوی به این نهاد واگذار شود، می تواند آثار مخرب بیشماری بر ییلاقات و مسیرهای عبور و مرور آن وارد نماید که قطعا موجب اعتراض بومیان خواهد بود.

در همین رابطه، همزمان با انتشار خبر جلسه مسئولین هیات موتورسواری و اتومبیلرانی گیلان و شهردار ماسال جهت برگزاری راند اول مسابقه سافاری کشور در سال ۹۸ و در مسیر های لاهیجان، ماسال، اولسبلندگاه، غار آویشو و شاندرمن، در اینستاگرام این هیات، بسیاری از شهروندان ماسال با کامنتهای منفی خود به نکوهش از چنین اقدامی پرداختند.