مسئولان محترم؛ بر اساس کدام منطق باید به یک ورزشکار غیر بومی مجوز ساخت مجتمع گردشگری در ییلاقات داده شود!؟

در عرصه های منابع طبیعی و اراضی ملی این شهرستان چه می گذرد!؟
مسئولان محترم؛ بر اساس کدام منطق باید به یک ورزشکار غیر بومی مجوز ساخت مجتمع گردشگری در ییلاقات داده شود!؟

نماینده تالش، استاندارگیلان، فرماندار و دادستان ماسال بخوانند:

به نظر می رسد, طی ماه های اخیر و به صورت کاملا بی سرو صدا، مراحل اعطاء مجوز ساخت مجتمع گردشگری در ییلاقات ماسال به یک فرد خاص در حال انجام بوده است؛ بر اساس شنیده ها از منابع محلی، در این مدت حتی کارشناسی از چند نقطه از ییلاقات بازدید نیز به عمل آورده و با استفاده از GPS مختصات آن نقاط را نیز یادداشت نموده است.
ییلاق فترَه کلیه، پیچ شنبه راه ، سوئه پشته و یک نقطه دیگر مکانهای مورد نظر بوده اند که در نهایت ظاهرا قرعه به نام ییلاق سوئه پشته افتاده است!
بر اساس خبرهای بدست آمده، اینبار قرار است مجوز ساخت مجتمع گردشگری را به یکی از ورزشکاران استان به نام (ع.ع) که پیشتر در رشته وزنه برداری فعالیت داشته واگذار نمایند!!!

اما سوالی که پیش می آید اینکه بر چه اساس و چه حقی چنین اقدامی قرار است صورت بگیرد!؟
در ییلاق سوئه پشته چندین نفر پروانه چرا دارند، تکلیف آنها چه می شود!؟
بر چه اساسی می بایست به یک ورزشکار امتیاز ویژه داد!؟ در کدام کتاب قانون و کجای آن چنین چیزی نوشته؟ کدام ورزشکار در کجایی دنیا چنین امتیازی را گرفته است؟
اگر این رویه ادامه داشته باشد که می بایست هر کدام از کوهای ماسال را به یک ورزشکار مطرح بدهیم! یکی به علی کریمی، یکی به دایی و …!
ییلاقات ماسال مگر گوشت قربانی است که هر تکه ای از آن را به شخصی و به بهانه ای عجیب ببخشند!؟ آنگاه دکه چوبی یک جوان بیکار را با بولدوزر ویران کنند!؟
یکی ورزشکار است، یکی فلان کاره رئیس جمهور و فلانی…!!! پس حق بومیان و جوانان این شهرستان چه می شود!؟ سالانه چند صد هزار نفر مسافر به شهرستان می آیند؟ آیا این همه مسافر توانسته اند برای چند جوان شغل ایجاد کنند!؟ خیر! چرا؟ دلیلش مشخص است: رد مجوزهای صادر شده و درخواستهایی که زد شده را بگیرید متوجه همه چیز خواهید شد…!

مسئولان محترم، حیطه کاری ورزشکاران مشخص بوده و اگر قرار است امتیازی به این بزرگواران اهدا شود راهش مشخص است؛ هیچ گاه یک چوپان نمی خواهد جایگاه ورزشکاری در فدراسیون را بگیرد( که تا کنون نیز چنین اتفاقی نیفتاده است!)، خواهش می کنیم مسئولان محترم کاری نکنند خدایی ناکرده ورزشکاران عزیز به حریم دامداران و بومیان این منطقه نفوذ کنند!

نحوه واگذاری مجوزهای ساخت در ییلاقات ماسال قصه پردردی است که در قامت یک نوشته کوتاه نمی گنجند، اما این هشدار به نقض کنندگان عدالت داده می شود که چشم رسانه ها و مردم بر روی بی عدالتی ها بسته نخواهد ماند و همه ی تحرکات رصد می شود؛ تا امروز هر آنچه که شده بماند!
اما قرار نیست از این پس بر روی نقض قوانین توسط هر شخص در هر لباس یا مقامی سکوت شود و در همین راه از کلیه عوامل سیاسی، قضایی شهرستان و استان و همینطور نماینده محتر شهرستان تقاضا داریم با نقض کنندگان احتمالی قوانین برخورد جدی داشته باشند.

در عین حال ازعوامل محترم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و استان نیز انتظار می رود در مواجهه با فشارهای بیرونی در جهت تحمیل اعطای مجوزهای خاص به نورچشمی ها و افراد سفارش شده مقاومت نمایند تا تنها داریی و چشم امید این شهرستان از بین نرود… .

  • نویسنده : میلاد علیزاده