اختصاص مبلغ ۲۶۰میلیون تومان از محل ارزش افزوده به ۴۴پروژه مناطق روستایی وعشایری و روستاهای فاقد دهیاری

سید عیسی مهدوی فرماندار تالش در جلسه شورای کمیته برنامه ریزی شهرستان تالش گقت : امسال در سه سرفصل تملک و دارایی ۵ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان ، از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی  ۹میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان و از جزء ۴۸ردیف ۵۵۰۰۰۰  به مبلغ ۲۳میلیارد و ۷۰۱ میلیون تومان اعتبارشهرستان بوده که در مجموع  ۳۸میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان در قالب ۲۵۴ پروژه به تفکیک فصل و برنامه  در اعتبارات سال ۹۷ به شهرستان تالش اختصاص پیدا کرده است .

فرماندار تالش  با اشاره به درگیر بودن شهرستان سیلابهای متوالی اخیر گفت : همه نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی  در سیلابهای اخیر پای کار بوده و در شرایط بحرانی به انجام  امور ضربتی در پیشگیری از تشدید خسارتهای سیلابهای بعدی پرداختند .

مهدوی  افزود :  باتوجه به بازدید مسئولان استانی از موقعیت شهرستان و انعکاس مشکلات شهرستان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  ۸ میلیارد و ۴۹۲ میلیون تومان اعتبار از جز ۴۲ ردیف ۵۳۰۰۰ تملک دارایی سرمایه ای (حوادث ) برای ۳۵ پروژه شهرستان برای بازسازی خرابی های سیل اخیر تصویب و در شرف تایید نهایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تنظیم موافقت نامه می باشد .

وی ادامه داد : علیرغم همه ی مشکلات در سر راه دولت باتوجه به خرابیهای ناشی از سیلابهای مکرر این میزان اعتبار به شهرداریها و دستگاههای اجرایی برای بهره گیری و رفع مشکلات و معضلات از سیلابهای اخیر تقدیم گردید

 مهدوی ادامه داد : ازمحل کمکهای فنی و اعتباری مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به پروژه محروم روستای کوهستانی حویق برای تجدید پروژه این منطقه که در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد به دلیل شرایط آب و هوایی نامناسب پروژه به تاخیر افتاده و در اسرع وقت در شرایط مناسب به همراه پیمانکار بازدید خواهیم داشت و با این مبلغ اعتبار مشکلات منطقه محروم حویق را مرتفع نماییم.

فرماندار تالش گفت : مبلغ  ۲۶۰میلیون تومان از محل ارزش افزوده به ۴۴پروژه مناطق روستایی وعشایری و روستاهای فاقد دهیاری  با مدیریت فرمانداری اختصاص پیداکرده که با حضور اداره راه مشکلات این قشر از جامعه شهرستان مرتفع گردد

وی ادامه داد ۳۰میلیارد تومان به پل جمهوری اسلامی شهرستان اختصاص پیداکرده که با تخصیص ۳میلیارد تومان با پیمانکار قرارداد بسته درحال تجهیز کارگاه برای آغاز پروژه می باشد و در مواقع اضطراری بدلیل عدم‌امکان خدمات دهی آسیبهای زیادی مردم‌شهرستان ومسافرین دیده که امیدواریم با بهره برداری از این پروژه  معضلات  شهرستان درحوزه ترافیک نیز پایان یابد.