سلیمان عزیزی از مسئولین شهرستان خواست راه تعامل و وحدت را پیشه کنند و مسائل فرعی را جایگزین مسائل اصلی ننمایند.

این متن را در ادامه خواهید خواند:

باسلام و ادب خدمت تمامی مردم شریف شهرستان ماسال

التهابات رسانه ای چند روز اخیر ماسال که در بسیاری ازگروه ها و کانال های تلگرامی دست به دست شد ومخالفان و موافقان دیدگاه ها و نظرات انتقادی تندی نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به مهندس عامر فرماندار محترم شهرستان بیان کردند.

هر چند نکات قابل تاملی درمطالب ارسالی وجود داشت که واکاوی آن دراین مقال ومجال به صلاح نیست اما از نقد باید استقبال کرد واز تخریب باید پرهیز نمود.چون نقد،عنصری اساسی در کارکرد نظام های سیاسی مردم سالار است و همه مسئولین کشورما به نوعی منتخب مردمند و از طریق آراء مردم بر مسند قدرت تکیه زده اند.

لذا باید از انتقاد مردم استقبال کنند.اما نقد مسئولین نسبت به یکدیگردر شهرستان ما یک پدیده نو ظهوراست که در گذشته سابقه نداشته است.این بدعت برای حال و آینده شهرستان ما مضر بوده و در صورت تداوم این مشی روند پیشرفت ماسال کند و عنصر وحدت بین مردم و مسئولین تضعیف می شود و به قول سعدی:”چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم”.

از سویی پرداختن به اموری در رسانه ها که مورد اقبال اکثریت واقع نمی گردد و کما اینکه با پاسخ واکنشی مردم مواجه می شود نشان ازاولویت دارنبودن آن موضوعات در جامعه است و ادامه ی آن به صرفه و صلاح شهرستان ما نیست.خصوصا در شرایط کنونی که بیش از همه به وحدت و همبستگی و همدلی نیاز است وبقول امام راحل(ره) «وحدت کلمه رمز پیروزی است»

یقینا رازتوسعه وآبادانی شهرستان ماسال هم در گرو وحدت وهمبستگی میان مردم و مسئولین است هر چند این وحدت نافی نقد سازنده مردم از مسئولین نیست.

به امید تعامل سازنده بین تمامی مسئولین ماسال و ختم تمامی کدورت‌ها در این شهرستان.

با ارادت سلیمان عزیزی از فرهنگیان شهرستان ماسال