جلسه انتخاباتی حسین نیرومند، بدون حضور او در شهرستان ماسال برگزار شد.

شب گذشته، جمعی از هواداران حسین نیروند در انتخابات گذشته به همراه تعدادی افراد که به تازگی به آنها پیوسته اند، در جلسه ای برای برنامه ریزی در خصوص چگونگی حضور در دور آینده انتخابات شرکت کردند.

در این جلسه که در ماسال و در منزل یکی از فرهنگیان در شهرک ولی عصر این شهر برگزار شد، احتمالات استانی شدن انتخابات و قرارگرفتن حسین نیرومند در لیست نهایی اصولگرایان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از نکات جالب توجه در این جسله عدم حضور مجدد نیرومند در آن بوده است، اینکه بدون آنکه شخص او در منطقه حاضر باشد، هواداران او در شهرستان ماسال، رضوانشهر و تالش جلساتی را برگزار کرده اند.

این در شرایطی است که چندی پیش شنیده شد برخی از مشاوران این نامزد، از او خواسته اند انرژی خود را برای ماه های پایانی انتخابات حفظ نماید، موضوعی که دیگر هواداران نیرومند چندان به آن اعتقاد ندارند.

انتخابات مجلس تالش، سال آینده و همزمان با سایر نقاط کشور برگزار خواهد شد.

خبرهای بیشتر در همین رابطه به زودی در این وبسایت انتشار خواهد یافت.