شش نفر از تولیدکننده و پخش کنندگان مواد و مشروبات الکی در شهرستان ماسال به دام ماموران نیروی انتظامی افتادند.

به گزارش تالش فردا ، ظهر امروز در یک عملیات از پیش طراحی شده و پس از انجام یک سری شگردهای خاص پلیسی،پلیس ماسال موفق به دستگیری تعداد ۶ نفر از عوامل تهیه ساخت و فروش مشروبات الکل را در سطح شهرستان شد.

در این زمینه مقادیری زیادی از مشروبات دست ساز ساخته شده و همچنین مشروبات خارجی وارد شده نیز کشف و پرونده به دادسرا ارسال شد.

سرهنگ صالح پور جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مدیریت این عملیات را برعهده داشت.