این فعال سیاسی در عین حال گفته; اعلام آمادگی او دلیلی بر شروع زود هنگام فعالیت های انتخاباتی در تالش ماسال و رضوانشهر نخواهد بود و خود را مقید به تصمیم نیروهای ستادی سه شهرستان میداند

مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور شب گذشته در دیدار با جمعی از نیروهای ستادی انتخابات مجلس سال ۹۴ و انتخابات ریاست جمهوری سال‌ ۹۶ از امادگی خود جهت حضور در انتخابات حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر خبر داد
به گزارش تالش فردا منصور یوسفی جولندان کاندید لیست امید انتخابات مجلس شورای اسلامی و رییس ستاد دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تالش در این نشست با اشاره بر اینکه این اعلام امادگی دلیلی بر اغاز فعالیت انتخاباتی محسوب نمیشود تاکید داشت که ورود رسمی اینجانب به عرصه انتخابات منوط به اجماع نیروهای ستادی سال ۹۴ و ۹۶ میباشد چرا که بر این باورم با حضور و اتحاد و وفاق ، این مهم میسر خواهد بود.
کاندید احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه تالش از اغاز نشست های مشابه با فعالین ستادی خود در همه بخش ها و مناطق سه شهرستان تا روزهای آتی خبر داد و گفت : از سال گذشته در معرض سوالات متعددی از سوی دوستان و فعالین سیاسی شهرستان و استان در خصوص ورود یا حرکت احتمالی ما در انتخابات قرار گرفتم که با توجه به بررسی های به عمل امده و نشست های که با بزرگان سیاسی کشور داشتیم در این برهه به این نتیجه رسیدیم و مصمم گشتیم که در کنار دوستانمان قرار بگیریم و با حفظ انسجام و حلقه های متحد چه در صورت حضور مستقیم بنده و چه با ترجیح یک کاندید در قالب چهارچوب های فکری این جمع در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی که یکی از حساس ترین انتخابات های ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی خواهد بود نقش افرینی کنیم
یوسفی در تحلیل خود از فضای انتخابات شهرستان های تالش ماسال رضوانشهر ، اظهار داشت تفاوت های اساسی ای بین انتخابات سال ۹۸ و دوره های گذشته وجود دارد که تمایز ان به صورت واضح در بین مردم لمس میشود
وی در پایان خاطر نشان کرد : افرادی در فضای انتخابات از مدت ها قبل در حال جنب و جوش و به دنبال ستاره و پدیده شدن هستتد اما این نور نور یک ستاره نیست بلکه از عدم حضور و ظهور سایر ستاره هاست که اگر وارد صحنه شوند نوری از خود برای دیده شدن نخواهند داشت