بررسی وضعیت تحقق اعتبارات عمرانی شهرداری ماسال نشان می دهد، محمد کاتوزی سال سخت مالی را پشت سر خواهد گذاشت.

مجموعه شهرداری و شورای شهر ماسال، سال سخت مالی را پشت سرقرار داده است، سالی که البته فرصت زیادی به پایان یافتن ان باقی نمانده است.

بررسی های خبرنگارن ما نشان می دهد طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷، تنها مبلغ ۸۰ میلیون تومان از اعتبارات عمرانی  شهرداری ماسال تحقق پیدا کرده است.

به گزارش تالش فردا، طی سالهای اخیر وضعیت مالی نچندان مطلوب و منابع اندک درآمدی برای بسیاری از شهرداریها مشکل ساز شده و آنطور که در گزارشها آمده بسیاری از شهرداریهای کشور و از جمله استان گیلان، در تامین هزینه های جاری خود با مشکلاتی عمده روبه رو بوده اند.

حالا بررسی های ما نشان می دهد ظاهرا در این بین شهرداری ماسال نیز مستثنی نبوده و اگرچه شهردار ماسال تا کنون توانسته حقوق پرسنل را در سریع ترین زمانهای ممکن پرداخت کند، با این حال وضعیت بودجه های عمرانی این نها آنچنان مطلوب نبوده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا کنون تنها حدود ۸۰ میلیون تومان از اعتبارات بخش عمرانی تحقق یافته و تا پایان سال نیز انتظار نمی رود وضعیت چندان بهتر از این باشد.

این در شرایطی است که این شهر مشکلات زیادی را پیش روی خود می بیند و منابع اندک شهرداری به هیچ وجه پاسخگوی حل آنها نخواهد بود.