آیا استخدام رابطه ای بار دیگر به بیمارستان رسالت ماسال کشیده شده است؟

آیا بازهم استخدام رابطه ای در شهرستان ماسال را شاهد خواهیم بود!؟

به گزارش تالش فردا، در شرایطی که طی هفته های اخیر سیل عظیمی از استخدامهای رابطه ای را در سطح شهرستان ماسال، شاهد بودیم؛ اکنون به نظر می رسد نه تنها این سیستم معیوب درمان نشده، بلکه فتح بابی شده برای دیگر مسئولان، که نزدیکان خود را وارد ادارات مختلف نمایند.

در تازه ترین اتفاق خبرهای ضد و نقیضی از استخدام نیرو در بیمارستان رسالت ماسال، آنهم بدون هر گونه آزمون و فراخوان به گوش می رسد، اتفاقی که زخم عمیق جوانان شهرستان را عمیق تر خواهد کرد.

ار دکتر پورکریمی انتظار می رود، در خصوص این موضوع شفاف سازی نماید و در خصوص اصالت این خبر اظهار نظر دقیقی از خود ارائه کند.

بیمارستان ماسال ید طولایی را در استخدامهای رابطه ای داشته است، طی سالیان اخیر بارها و بارها چنین موضوعیی را مشاهده کرده بودیم، اما انتظار می رفت با آمدن رئیسی که شعارش مبارزه با چنین مواردی بود، شرایط این مجموعه به گونه ای دیگر رقم بخورد.

باید به انتظار نشست و دید مسئولان بیمارستان چه پاسخی برای این سوال خواهند داشت؛ این وبسایت آمادگی انتشار جوابیه را خواهد داشت.