بر اساس گزارشت بدست آمده، به زودی شاهد تغیراتی در سیستم مدیریتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماسال خواهیم بود.

دکتر مهدی پورکریمی نژاد جلالی رئیس سابق بیمارستان امام خمینی صومعه سرا چندی پیش به عنوان سرپرست بیمارستان رسالت ماسال معرفی شد.

به گزارش تالش فردا، پیش از این دکتر آریا امیدوار مدیر شبکه بهداشت و درمان فعلی شهرستان ماسال، به صورت همزمان مدیریت بیمارستان رسالت را نیز بر عهده داشت.

بر اساس این گزارش طی هفته های اخیر، خبرهایی مبنی بر خداحافظی دکتر امیدوار با شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماسال به گوش رسیده است، اتفاقی که دلیلش را خواسته شخصی امیدوار عنوان کرده اند و نه تصمیم مدیران ارشد شهرستان؛ به نظر می رسد ایشان قصد دارند تا در آینده در پایتخت کشور مشغول به فعالیت شوند.

گفته می شود دکتر پورکریمی نژاد، به صورت همزمان مدیریت بیمارستان و شبکه درمان شهرستان ماسال را برعهده خواهد داشت؛ راهی که پیشتر دکتر امیدوار آن را درست از نقطه مقابل تجربه کرده است.

این خبر تا کنون از مراجع رسمی اعلام نشده است، اما بر اساس اخبار بدست آمده احتمال وقوع چنین اتفاقاتی تقریبا قطعی شده است.