همزمان با رسیدن به ماه های پایانی سال، بازرسی ها و نظارت اتاق اصناف شهرستان ماسال بر قیمت اجناس در فروشگاه های مختلف، افزایش خواهد یافت.

قاسم بخشنده مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ماسال با اعلام این خبر گفت : باتوجه به فرارسیدن ماه های آخر سال و تاکید کارگروه تنظیم بازار ‌، بازرسی از واحدهای صنفی در سطح شهرستان بصورت نوبه ای و رسته ای تشدید خواهد یافت

لذا از کلیه واحدهای صنفی تقاضا داریم بر روی اجناس موجود در واحد صنفی قیمت گذاری و واحدهای صنفی خدماتی نیز نرخ مصوب اتحادیه مربوطه را از رئیس اتحادیه دریافت و نصب نمایند و درصد سود قانونی خود را رعایت و از کم فروشی خوداری نموده و به ازای فروش روزانه خود به مشتریان صورت حساب ارائه و فاکتور خرید اجناس را در محل کسب خود گذاشته تا به رویت بازرسان رسیده و سایر قوانین ومقرات نظام صنفی را رعایت و با بازرسان اتاق اصناف نیز همکاری لازم را داشته باشند.

درخصوص واحدهای صنفی فاقد پروانه نیز استدعا دارم نسبت به اخذ پروانه کسب خود اقدام نمایند در غیر این صورت برخلاف میل باطنی مطابق با ماده ۲۷.۲۸قانون نظام صنفی توسط اداره اماکن پلمپ و مطابق ماده ۱۲_۱۷_۶۸_قانون نظام صنفی به تعزیرات حکومتی معرفی می گردند.

این بازرسی ها در شرایطی تشدید می شود که بسیاری از شهروندان نسبت به کنترل قیمت اجناس در فروشگاه های شهرستان ماسال ابراز نگرانی کرده و از عوامل مربوطه خواستار کنترل بیشتر بر این بازار شده اند.