گفتنیست از جمله حاضرین در این مراسم دکتر منصور یوسفی جولندان بود که پیشتر به عنوان مشاور امور میراث فرهنگی و گردشگری دکتر نمکی منصوب شده بود

مراسم بدرقه و تجلیل از دکتر نمکی سرپرست جدید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی توسط دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و مشاورین و روسای ادارات و کارکنان معاونت امور علمی و فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه که در سالن غدیر این سازمان برگزار شد .

به گزارس تالش فردا معاون علمی سازمان برنامه و بودجه کشور در حالی هفته گذشته از سوی رییس جمهور به عنوان سرپرست وزارت بهداشت و درمان منصوب شد که از سال گذشته به دنبال انتقادات گروه های سیاسی از رییس جمهور به جهت عملکرد دکتر نوبخت انتطار میرفت دکتر روحانی از میزان اختیارات واگذاری به معاون گیلانی خود بکاهد که در عمل عکس ان اتفاق افتاد و یاران نوبخت یکی پس از دیگری در ترمیم کابینه در وزارت خانه های حساسی به کار گرفته شدند .

گفتنیست از جمله حاضرین در این مراسم دکتر منصور یوسفی جولندان بود که پیشتر به عنوان مشاور امور میراث فرهنگی و گردشگری دکتر نمکی منصوب شده بود که در این مراسم حضور داشتند