با حضور به موقع نیروهای امدادی آتش سوزی جنگلهای آهکلان ماسال مهار شد.

آتش سوزی آهکلان جزئی بوده و سریعا مهار شده است.

یکی از اهالی روستای آهکلان به تالش فردا گفت: این آتش سوزی توسط تیمهای امدادی در کوتاه ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.

بیشتر بخوانید:

بخشهایی از جنگلهای آهکلان ماسال طعمه حریق شدند