فرماندار ماسال در مراسم بزرگداشت استاد فرامرز مسرور ماسالی گفت: احساس می کنم در این شهر آنطور که باید، جایگاه ایشان قدر دانسته نشده است.

فرماندار ماسال درسینما شادی این شهر و درمراسم بزرگداشت زنده یاد استاد فرامرز مسرور گفت: روز گذتشه و هنگامی  که آقای شهید زاده (رئیس اداره ارشاد اسلامی ماسال) به بنده گفتند قرار است برای برنامه امروز دقایقی صحبت کنید، گفتم شاید سخت ترین روز بنده، امروز باشد.

محمد جواد عامر افزود: صحبت کردن در جمعی فرهیخته و صاحب هنر همیشه دشوار است؛ کسانی که کلمه به کلمه چیزهایی که ما می گوییم، آنها نیز می گویند اما تاثیری که حرفهای آنها می گذارد، هیچ وقت حرفهای ما نمی گذارند و آنهم یک دلیل دارد و آن اینکه آنها این کلمات را همانند دانه های تسبیح با بند عشق به یکدیگر می بافند.

نماینده عالی دولت در شهرستان ماسال گفت: امروز بزرگداشت  مرحوم مسرور،  یک بزرگمرد و یک افتخار این شهر است و امروز همه مردم شهر مدیون بزرگانی مثل او هستند، در هر لباس و در هر مقامی که هستند؛ به دلیل اینکه یکی از آوازه های شهر ماسال ایشان است.

وی در ادامه گفت: احساس می کنم در این شهر آنطور که باید، جایگاه ایشان قدر دانسته نشده، امیدوارم جوانانی که در جلسه هستند، به خصوص شاعرانی که در مراسم سالن حضور دارند، قدر این بزرگان را بدانند.

محمدجواد عامر افزود: گاها مشاهده می کنیم یک طفل توسط زحمات یک مربی آموزش می بیند، به مقام قهرمانی می رسد و رشد می کند سپس آن شهر را به دنیا معرفی می کند؛ اما پس از آن شروع می کنیم به تخریب آن فرد!

عامر گفت: امیدواریم قدر سرمایه های خودمان را، قدر جوانان خودمان را و قدر اساتید خودمان را در این شهر و دیار بدانیم.

فرماندار ماسال در پایان گفت:  از انجمن شعر ماسال که واقعا یکی از انجمنهای فعال هستند، همینطور از جناب شهید زاده که مشکلات زیادی را تقبل کرد و از همه ی این عزیزان که موجب شدند تا این مراسم برگزار شود تا از آن لذت ببریم، سپاسگزارم و امیدواریم که بتوانیم شهرستان ماسال را با همین اندکها، آنگونه که باید به ایران معرفی کنیم.