محمد کاتوزی بار دیگر به درخواستهای سیاسیون منطقه تالش، رضوانشهر و ماسال پاسخ منفی داد.

شهردار ماسال به دو نامزد انتخابات مجلس تالش پاسخ منفی داده است

به گزارش تالش فردا, و بر اساس منبع خبری موثق; دو نامزد مطرح انتخابات مجلس تالش, رضوانشهر و ماسال طی هفته گذشته به دنبال جلب نظر محمد کاتوزی بوده اند اما با پاسخ منفی وی مواجه شده اند.

بر اساس این گزارش کاتوزی در پاسخ به در خواسته های این دو چهره گفته: تحت هیچ شرایطی از جایگاه خود برای پیشبرد اهداف سیاسی گروه یا شخص خاصی سواستفاده نخواهد کرد.

این سومین باری است که شهردار ماسال به درخواست سیاسیون منطقه پاسخ منفی داده است و در ابتدای سال جاری و در جریانی مشابه بار دیگر چنین اتفاقی رخ داده بود.