رئیس بیمارستان رسالت ماسال از حضور متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در این شهرستان خبر داد.

دکتر پورکریمی نژاد با اعلام این خبر گفت: از هفته آینده مورخه ۹۷/۱۰/۲۳ بطور منظم، یکشنبه های هر هفته، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر ؛آقای دکتر بقراط اسپیدکار (متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار)در درمانگاه بیمارستان رسالت ماسال آماده ویزیت از مراجعه کنندگان گرامی خواهد بود.

?این چندمین متخصصی است که از زمان روی کار آمدن دکتر پورکریمی نژاد به کادر درمانی بیمارستان رسالت ماسال ملحق شده است.