رئیس بیمارستان رسالت ماسال از حضور متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در این شهرستان خبر داد.

دکتر پورکریمی نژاد با اعلام این خبر گفت: از هفته آینده مورخه ۹۷/۱۰/۲۳ بطور منظم، یکشنبه های هر هفته، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر ؛آقای دکتر بقراط اسپیدکار (متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار)در درمانگاه بیمارستان رسالت ماسال آماده ویزیت از مراجعه کنندگان گرامی خواهد بود.

🔸این چندمین متخصصی است که از زمان روی کار آمدن دکتر پورکریمی نژاد به کادر درمانی بیمارستان رسالت ماسال ملحق شده است.