پس از استخدامهای خارج از ضوابط چند اداره در شهرستان ماسال، وبسایت تالش فردا قصد دارد گزارشی دقیق از این موضوع تهیه نماید.

تعدادی از زسانه های ماسال در اقدامی مشترک، در حال جمع آوری لیست استخدامهای خارج از ضوابط و رابطه ای شهرستان و در اختیار گذاشتن این اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی هستند.

لذا از شما همشهریان گرامی تقاضامندیم: در راستای استیفای حق مسلم جوانان مظلوم شهرستان و برقراری فرصت برابر اشتغال فرزندانتان در جمع آوری این لیست ما را همراهی نمایید.

حضرت علی (ع) می فرمایند: حق گرفتنی است و نه دادنی؛ مردم نجیب شهرستان ماسال، رسانه ها جدای از شما نیستند، رسانه صدای شماست.