یکی از اعضای خانواده دامدار خسارت دیده شب گذشته، آتشسوزی جنگلهای آهکلان ماسال را عمدی دانست.

به گزارش تالش فردا، شب گذشته خبری مبنی بر آتش سوزی در جنکلهای آهکلان در رسانه ها منتشر شد اما تحقیقات ما نشان می دهد این آتشسوزی یک موضوع عادی نبوده و پیشتر نیز چنین اتفاقات مشابهی در این منطقه رخ داده است.

یکی از فرزندان فرد خسارت دیده در اتفاقات شب گذشته در گفتگو با تالش فردا گفت: انبار علوفه پدر دامدارشان به صورت تعمدی به آتش کشانده شده است.

وی در در ادامه افزود: پس از این ماجرا، بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته می شود اما متاسفانه آنها به موقع به محل وقوع آتش سوزی نرسیدند.

به گفته ی این فرد: پیش از این سه بار دیگر خانه های ییلاقی این دامدار با تمامی امکانات به آتش کشیده شده است.

او اتفاقات روز گذشته را در ادامه حوادث گذشته دانست و گفت: متاسفانه شب گذشته انبار علوفه پدرمان مورد هدف قرار گرفت و بار دیگر تنها دلخوشی های  این دامدار زحمت کش، طعمه حریق شد.

وی در پایان از مسئولین شهرستان ماسال از جمله: فرماندار، دادستان و فرمانده نیروی انتظامی خواست در راستای احقاق حق این دامدار برآیند و به نسبت به چنین موضوعاتی توجه ویژه از خود نشان دهند.