روز گذشته عملیات بازسازی بلوار خیابان ولی عصر ماسال از سوی شهرداری این شهر عملیاتی شد.

به گزارش تالش فردا، از ابتدای سال جاری و بر اساس پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای شهر ماسال عملیات بازسازی بلوارهای میانی خیابانهای این شهر صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، از روز گذشته عملیات احیای بلوار کیانی خیابان ولی عصر در دستور کار شهرداری ماسال قرار گرفته است، مطابق انتظار اینبار نیز به نظر می رسد گلدانهای زینتی در مین بلوار تعبیه خواهد شد.

بازسازی بلوارهای شهری از آنجایی حائز اهمیت است که شهر کوچک و اکنون دیگر توریستی ماسال، علی رغم اینکه مدت زمان زیادی از عمر نواحی شهری آن نمی گذرد با فرسودگی عجیبی مواجه شده است.

حالا و مجموعه شورای شهر و شهرداری دست بر روی این نقطه حساس گذاشته و به نظر می رسد تصمیم آنها برای جوان سازی ناحیه شهری جدی تر از آنچه که انتظار می رفت، باشد