سندی به دست نشریه ما رسیده که نشان می دهد عملکرد شرکت نقش نگین کادوس مجری طرح ساماندهی خانه مسافر شرکت مادر تخصصی مورد تایید اداره کل میراث گیلان، بوده است.

در شرایطی که  چندی پیش و در تاریخ ۱۱ مهر ماه نامه ای از سوی مجید کوهی گیلوان، مدیر میراث فرهنگی شهرستان ماسال به فرماندار ماسال  و تحت عناوین زیر ارسال شده بود:

“با توجه به تخلفات گسترده شرکت نقش نگین کادوس، ایجاد نارضایتی عمومی و شکایات متعدد واصله در خصوص این شرکت و پیگری این اداره و شورای تامین شهرستان جهت رسیدگی به تخلفات و ابطال مجوز صادر شده در اسرع وقت، خواهشمند است مقرر فرمایید تا بخشدارهای محترم، اداره منابع طبیعی اداره راه ماسال در خصوص استقرار ۲۰ دستگاه کانکس چوبی شرکت در نقاط گردشگرپذیر شهرستان ملغی گردد.”

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بدون توجه به این نامه،  طی نامه ای در تاریخ ۱۲ آبان ماه، خواستار همکاری بخشداری شهرستان با شرکت نقش نگین کادوس در جانمایی برای استقرار کانکس هدایت گردشگران را بر اساس محتوای نامه زیر شده است.

 

به نظر می رسد: اداره کل میراث فرهنگی در راستای استقلال نظر خود، به نامه ی مدیر شهرستان و طرفی نبسته و مطابق قانون و بر حسب وظیفه خود با ارسال نامه ای مستقیم خواستار همکاری لازم با این شرکت، که دارای قراردادی قانونی حقوقی و قانونی بوده، شده است.

همچنین به نظر می رسد با استناد به گفتگویی که پیشتر با مدیر کل میراث فرهنگی گیلان، این مکاتبات در خارج از اختیارات شهرستان بوده و ناظر بر عملکرد این شرکت اداره کل میراث خواهد بود.

اما همانطور که پیشتر در این رسانه آمده بود، صحت ادعاهای مطرح شده در خصوص شرکت نقش نگین کادوس مورد بررسی خبرنگاران ما قرار گرفت، در این بررسی ها مشخص شد نه تنها این شرکت هیچ گونه تخلف منجر به صدور حکمی نداشته، بلکه به لحاظ صدور پروانه بهترین عملکرد را در تمام استان داشته است.
استلام های ما نشان می دهد، از برج ۷ سال جاری و در شرایطی که این شرکت قرارداد قانونی با شرکت مادر تخصصی داشته همکاری های لازم با آن صورت گرفته نشده و علی رغم سرمایه گذاری انجام شده، شرایط سختی را تجربه نموده است.

این گزارش به زودی کاملتر نیز خواهد شد.