یکی از فعالین مطرح اجتماعی سیاسی شهرستان ماسال از اظهارات روز گذشته فرماندار در جلسه با مردم این شهرستان انتقاد کرد.

اظهارات روز گذشته فرماندار ماسال، جمعی از فعالین اجتماعی شهرستان را دچار نگرانی کرد؛ اظهاراتی که پیشتر مطالبی متفاوت در خصوص آن ابراز نموده بود.

به گزارش تالش فردا، یکی از فعالین اجتماعی  سیاسی و مطرح ماسال طی تماسی تلفنی و در خصوص جلسه روز گذشته فرماندار این شهرستان گفت: این جلسه ما را ناامید کرد، زیرا ایشان درست همان راهی را در پیش گرفته اند که پیشتر با تجربه شکست مواجه شده است.

وی ادامه داد: هنگامی که ایشان به عنوان فرماندار وارد شهرستان شدند اعلام کردند با واگذاریهای غیر قانونی مقابله خواهند نمود اما اظهارات علنی روز گذشته در خصوص واگذاری دریافت عوارض به یک شخص خاص، کاملا بر خلاف گفته های پیشین ایشان بود؛ اتفاقی که موجب شگفتی بنده و افرادی که در آنجا حاضر بودند، شد.

این فعال اجتماعی افزود: ایجاد فرصت برابر برای ورود و سرمایه گذاری در پروژه ها، جز اولین شروطی است که فرماندار هر شهرستان باید آن را رعایت کند و ما این انتظار را از ایشان داشتیم!

او همچنین گفت: این راهی که ایشان برای واگذاری مدیریت پسماند در ییلاقات در نظر گرفته اند همان راهی است که پیشتر دکتر قاسم نژاد آن را رفته و نتیجه آن نیز مشخص است، بی اعتمادی به دولت و عدم اطمینان سرمایه گذاری افراد کمترین آن خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نیاز نیست هر موضوع کوچکی در شهرستان تبدیل به چالشی بزرگ شود، نحوه واگذاری پروژه ها و خدمات در قانون آمده است، کافی است که مطابق ان رفتار کنیم که گمان نمی کنم انجامش چندان دشوار باشد!