رئیس فعلی منابع طبیعی ماسال پس از چند سال حضور در این شهرستان، عصر امروز جایگزین ناصری رئیس منابع طبیعی تالش خواهد شد.

به گزارش تالش فردا تغییر رئیس منابع طبیعی شهرستان ماسال سرانجام پس از سه ماه تاخیر انجام خواهد شد و جابر حسینی این شهرستان را به مقصد تالش ترک خواهد کرد.

مراسم تودیع و معارفه نیز امروز ظهر با حضور مدیر کل ادره منابع طبیعی استان، برگزار خواهد شد.