عصر امروز و با حضور مسئولان استانی، مراسم تودیع و معارفه فرماندار قدیم و جدید شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

عصر امروز و با حضور مسئولان استانی، مراسم تودیع و معارفه فرماندار قدیم و جدید شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

به گزارش تالش فردا، محمد مهدی مظفری بعنوان فرماندار جدید رضوانشهر جانشین حسنپور دراین سمت شد.

این مراسم با حضور محمود شکری نماینده شهرستان، سالاری استاندار گیلان ،سید محمدی مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری و سایر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.

مظفری مدتی پیش به عنوان سرپرست فرمانداری رضوانشهر مشغول به خدمت شده بود.