به گزارش تالش فردا، ۳ روز از ناپدید شدن پیروی – رئیس منابع طبیعی ماسال گذشته بود که جسدی بی‌سر در جنگل‌های صومعه‌سرا کشف شد؛ جسدی که پزشکی قانونی پس از معاینه آن را متعلق به پیروی اعلام کرد.

اردیبهشت‌ماه ۸۴ ، خبری تکان‌دهنده، دوستداران محیط‌زیست را بهت زده کرد: قتل هولناک شهید مهندس ناصر پیروی؛ جنگلبانی که نه تطمیع و رشوه و نه تهدید و ارعاب، هیچ‌کدام نتوانست خدشه‌ای به اراده آهنینش وارد سازد و سرانجام براثر همین ایستادگی به‌دست قاچاقچیان چوب به شهادت رسید. اما قاچاقچیان او را به شیوه‌ای متفاوت به قتل رساندند؛شیوه‌ای که تا پیش از آن سابقه نداشت. آنها وقتی از مجاب کردن پیروی برای همکاری با خود ناامید شدند با سوءاستفاده از موقعیت خود، هفتم اردیبهشت‌ماه ۸۴ با طرح نقشه‌ای، ناجوانمردانه او را ربودند و به گوشه‌ای از جنگل بردند و در آنجا سربریدند تا دیگر هیچ جنگلبانی جرات مقابله با آنها را نداشته باشد اما به‌رغم همه برنامه‌ریزی‌ها، خون شهید پیروی دامان جنایتکاران را گرفت و پس از ۳سال گیروکش، سرانجام جمعه ۲۴آبان ۸۷، عاملان اصلی این جنایت در زندان لاکان رشت به دار مجازات آویخته شدند.

 شرح ماجرا 

صبح روز هفتم اردیبهشت ۸۴ ،کارمندان اداره منابع طبیعی و جنگلبانی ماسال که با تأخیر رئیس خود مواجه شدند با منزل ناصر پیروی تماس گرفتند اما خانواده‌اش اعلام کردند او منزل را به قصد محل کارش ترک کرده است. وقتی انتظار طولانی شد خانواده پیروی موضوع را با پلیس در میان گذاشتند. نخستین گمانه این بود که خودروی پیروی در طول مسیر دچار نقص فنی شده باشد اما وقتی مأموران به جست‌وجوی او پرداختند و او را در مسیر نیافتند فرضیه دیگری مطرح شد، به‌ویژه آنکه پیروی از مدت‌ها پیش با قاچاقچیان چوب درگیر بود و این احتمال وجود داشت که آنها پیروی را ربوده باشند. اردیبهشت‌ماه ۸۴ ، خبری تکان‌دهنده، دوستداران محیط‌زیست را بهت زده کرد: قتل هولناک شهید مهندس ناصر پیروی؛ جنگلبانی که نه تطمیع و رشوه و نه تهدید و ارعاب، هیچ‌کدام نتوانست خدشه‌ای به اراده آهنینش وارد سازد و سرانجام براثر همین ایستادگی به‌دست قاچاقچیان چوب به شهادت رسید. اما قاچاقچیان او را به شیوه‌ای متفاوت به قتل رساندند؛شیوه‌ای که تا پیش از آن سابقه نداشت. آنها وقتی از مجاب کردن پیروی برای همکاری با خود ناامید شدند با سوءاستفاده از موقعیت خود، هفتم اردیبهشت‌ماه ۸۴ با طرح نقشه‌ای، ناجوانمردانه او را ربودند و به گوشه‌ای از جنگل بردند و در آنجا سربریدند تا دیگر هیچ جنگلبانی جرات مقابله با آنها را نداشته باشد اما به‌رغم همه برنامه‌ریزی‌ها، خون شهید پیروی دامان جنایتکاران را گرفت و پس از ۳سال گیروکش، سرانجام جمعه ۲۴آبان ۸۷، عاملان اصلی این جنایت در زندان لاکان رشت به دار مجازات آویخته شدند.

 شرح ماجرا 

صبح روز هفتم اردیبهشت ۸۴ ،کارمندان اداره منابع طبیعی و جنگلبانی ماسال که با تأخیر رئیس خود مواجه شدند با منزل ناصر پیروی تماس گرفتند اما خانواده‌اش اعلام کردند او منزل را به قصد محل کارش ترک کرده است. وقتی انتظار طولانی شد خانواده پیروی موضوع را با پلیس در میان گذاشتند. نخستین گمانه این بود که خودروی پیروی در طول مسیر دچار نقص فنی شده باشد اما وقتی مأموران به جست‌وجوی او پرداختند و او را در مسیر نیافتند فرضیه دیگری مطرح شد، به‌ویژه آنکه پیروی از مدت‌ها پیش با قاچاقچیان چوب درگیر بود و این احتمال وجود داشت که آنها پیروی را ربوده باشند. ۳ روز از ناپدید شدن پیروی گذشته بود که جسدی بی‌سر در جنگل‌های صومعه‌سرا کشف شد؛ جسدی که پزشکی قانونی پس از معاینه آن را متعلق به پیروی اعلام کرد. در پی آن، پلیس تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد. با این تحقیقات، پلیس به نام‌های ۲مرد رسید: افراسیاب و پرویز. این دو قصد داشتند با حیله و ترفند بخشی از اراضی جنگلی را تصاحب کنند اما با مقاومت پیروی مواجه می‌شوند. آنها نخست تلاش می‌کنند با رشوه و تطمیع، پیروی را به همکاری وادار کنند اما وقتی به نتیجه نمی‌رسند او را به مرگ تهدید می‌کنند.۲ متهم پس از بازجویی، ضمن پذیرش قتل شهید پیروی، به ۴نفر دیگر اشاره کردند که در این جنایت دست داشتند. متهمان گفتند برای از بین بردن پیروی نقشه‌ای طراحی کردیم و براساس همین نقشه، ۴ نفر از همدستان ما در جاده رشت- ماسال، با پوشیدن لباس نظامی و ایجاد پست تقلبی ایست بازرسی، پیروی را درحالی‌که از خانه عازم محل کار بود متوقف و سپس او را با زور به جنگل‌های ضیابر صومعه‌سرا منتقل کردند. در آنجا پس از آنکه او را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار دادیم درحالی‌که دیگر رمقی نداشت، سرش را از بدن جدا و جسدش را در نقطه‌ای دیگر رها کردیم تا کسی موفق به شناسایی او نشود. در پی این اعترافات، همدستان متهمان اصلی دستگیر و به مشارکت در قتل اقرار کردند. دستگاه قضایی پس از رسیدگی به این پرونده، افراسیاب و پرویز را به اتهام قتل به قصاص محکوم کرد و متهمان ردیف سوم تا پنجم به اتهام آدم‌ربایی به ۱۵سال زندان محکوم شدند. تنها در این میان، متهم ردیف ششم به‌دلیل نبود ادله کافی تبرئه شد. بدین‌ترتیب سحرگاه پنجشنبه ۲۴آبان ۸۷ درحالی‌که ۳سال از قتل بی‌رحمانه شهید پیروی می‌گذشت افراسیاب و پرویز در زندان لاکان رشت به دار آویخته شدند و نام شهید ناصر پیروی برای همیشه در تاریخ منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور ماندگار شد.در پی آن، پلیس تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد. با این تحقیقات، پلیس به نام‌های ۲مرد رسید: افراسیاب و پرویز. این دو قصد داشتند با حیله و ترفند بخشی از اراضی جنگلی را تصاحب کنند اما با مقاومت پیروی مواجه می‌شوند. آنها نخست تلاش می‌کنند با رشوه و تطمیع، پیروی را به همکاری وادار کنند اما وقتی به نتیجه نمی‌رسند او را به مرگ تهدید می‌کنند.۲ متهم پس از بازجویی، ضمن پذیرش قتل شهید پیروی، به ۴نفر دیگر اشاره کردند که در این جنایت دست داشتند. متهمان گفتند برای از بین بردن پیروی نقشه‌ای طراحی کردیم و براساس همین نقشه، ۴ نفر از همدستان ما در جاده رشت- ماسال، با پوشیدن لباس نظامی و ایجاد پست تقلبی ایست بازرسی، پیروی را درحالی‌که از خانه عازم محل کار بود متوقف و سپس او را با زور به جنگل‌های ضیابر صومعه‌سرا منتقل کردند. در آنجا پس از آنکه او را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار دادیم درحالی‌که دیگر رمقی نداشت، سرش را از بدن جدا و جسدش را در نقطه‌ای دیگر رها کردیم تا کسی موفق به شناسایی او نشود. در پی این اعترافات، همدستان متهمان اصلی دستگیر و به مشارکت در قتل اقرار کردند. دستگاه قضایی پس از رسیدگی به این پرونده، افراسیاب و پرویز را به اتهام قتل به قصاص محکوم کرد و متهمان ردیف سوم تا پنجم به اتهام آدم‌ربایی به ۱۵سال زندان محکوم شدند. تنها در این میان، متهم ردیف ششم به‌دلیل نبود ادله کافی تبرئه شد. بدین‌ترتیب سحرگاه پنجشنبه ۲۴آبان ۸۷ درحالی‌که ۳سال از قتل بی‌رحمانه شهید پیروی می‌گذشت افراسیاب و پرویز در زندان لاکان رشت به دار آویخته شدند و نام شهید ناصر پیروی برای همیشه در تاریخ منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور ماندگار شد.

  • منبع خبر : همشهری