به همت فرماندار ماسال، نخستین جلسه کارگروه طرح جامع گردشگری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش تالش فردا، در این جلسه که منتخبی افراد ماسال و شاندرمن حضور داشند، محمد جواد عامر گفت: اعضای حاضر در این جلسه از بین فعالان گردشگری، متخصصان و کارشناسان گردشگری شهرستان انتخاب شده اند با این حال با توجه با اینکه شناخت کاملی از فعالان این حوزه وجود نداشته، این کارگروه می تواند از نظرات آنها استفاده کرده و در صورت تصویب به جمع اضافه نماید.

مهندس عامر با اشاره به اینکه ایشان تنها در راه اندازی این جلسه حضور داشته، اظهار امیدواری کرد: با پی گیری اعضای کارگروه و برگزاری جلسات و همفکری لازم، طرح جامع گردشگری شهرستان نهایی شود.