با حکم فرهاد دلقپوش، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ماسال معرفی شد.

طی حکمی از سوی فرهاد دلقپوش، مدیرکل ادره صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، بهنام ثابت به عنوان رئیس این اداره در شهرستان ماسال معرفی شد.

پیش از این طاهر  کوهی ریاست این اداره را در شهرستان ماسال برعهده داشت اما پس انتصابش به عنوان معاون فرماندار شفت، بهنام ثابت به عنوان سپرست این اداره مشغول به خدمت بوده است.

ثابت سابقه ای ۱۴ سال در اداره صنعت، معدن و تجارت داشته و در این واحد مشغول به کار بوده است؛ او اهل پره سر رضوانشهر و تالش زبان نیز هست.

و پیش از ماسال در شهرستانهای تالش و آستارا نیز سابقه خدمت داشته است.