به همت دکتر بنیامین(یاسر) خلیل اژدادی، پزشک اهل ماسال، نخستین سمینار علمی دندانپزشکی غرب گیلان در تالش برگزار شد.

نخستین سمینار علمی، پزشکی غرب استان گیلان، به همت انجمن دندانپزشکی ایران_ شعبه گیلان، در شهرستان تالش انجام برگزار شد.

به گزارش تالش فردا، مسئول برگزاری این سمینار، دکتر سید یاسر خلیل اژدادی پزشک اهل ماسال و شاندرمن،  دورنمای این سمینار را استفاده از تمامی ظرفیتهای گیلان و همچنین افزایش آگاهی دندانپزشکان در جای جای این استان عنوان کرده است.
وی در عین حال هدف از برزگراری چنین سمیناری در این منطقه را شناساندن مناطق زیبای تالش به همکاران و تبادل فرهنگ عنوان کرد.

این نخستین همایشی بوده که با همت اساتید دو استان گیلان و اردبیل برگزار شد و دکتر کرمی ریاست نظام پزشکی تالش به همراه مدیرگروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی میهمان ویژه آن بوده اند.

این سمینار با سخنرانی چهر های مختلف برگزار شد و در بخشهایی از آن دکتر کریمی و اژدادی به صحبت پرداختند:

در بخشی از این مراسم، دکتر صیاد کریمی از توزیع ناعادلانه نیروی انسانی برای خدمت رسانی در گستره استان گیلان گفتند و از شاخصهای ضعیف درمانی برای کل مردم گیلان صحبت کردند و در پایان سخنانشان، قول مساعدت در خصوص همکاری با دندانپزشکان گیلان در خصوص رفع این نواقص، دادند.

در ادامه دکتر اژدادی نائب رییس انجمن دندانپزشکی ایران در مورد خدمت رسانی به معلولین و عزیزانی که مشکلات جسمی دارند صحبت کرده و با اشاره به اینکه شبکه بهداشت  گیلان دو اتوبوس برای درمان سیار در استان دارند؛ از دکتر صیاد کریمی درخواست کرد:  با کمک انجمن و صنف گیلان بتوانند به این افراد خدمت رسانی انجام دهند.
لازم به ذکر است در ادامه دکتر صیاد کریمی پذیرفتند و قول صد در صد همکاری لازم در این رستا را دادند.

از نکات جالب توجه در این سمینار، استقبال بسیار خوب دندانپزشکان غرب استان بود، به نحوی که زیباترین لحظات این سمینار دو روزه را رقم زد.