شهردار ماسال، با اقدامات اجرایی در راستای پاسخ به انتقاد اطرافیان محمود شکری، نماینده مردم تالش برآمد.

پس از سالها انباشت گردو غبار بر چهره ماسال، محمد کاتوزی دستی بر سر و روی آن کشید!

به گزارش تالش فردا، همین ماه گذشته بود که شهردار ماسال در یک برنامه تلویزیونی از تخصیص اعتبار عمرانی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان طی سال اخیر خبر داد، موضوعی که به خوبی نشان می دهد این نهاد چه دوران سخت مالی را سپری می نماید.

حالا اما پس از گذشت یک ماه، او در اقدامی جالب توجه بلوار اصلی ترین معابر شهری را چه به جهت تعریض خیابان ها و چه به دلیل زیبایی های آن تغییر داده و به نظر می رسد: در آستانه سال جدید قرار است این شهر، رنگ و لعابی تازه به روی خود بگیرد.

این اقدام شهرداری و شورای شهر از آنجایی حائز اهمیت است که شهر نسبتا تازه رشد یافته ماسال، طی سالیان سال، چهره ای خسته و فرسوده به خود گرفته بود، موضوعی که همواره مورد انتقاد شهروندان قرار گرفته و از سوی دیگر عرض کم شریانهای اصلی شهر موجب ترافیک بیهوده در این خیابانها شده بود.

از طرفی، وضعیت بسیار نگران کننده معابر شهری ماسال، موجی از انتقادات را متوجه شهرداری این شهر نموده است، به نحوی که حتی آنها به اجبار برخی از نواحی مرکز شهری را با شنهای نخودی ترمیم نموده اند.

شهرداری می گوید: آسفالت معابر شهری ماسال به حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما این مبلغ، مبلغی رویایی و دست نیافتنی برای این نهاد محسوب می شود که به گفته ی خودشان، شاید در خوشبینانه ترین حالت، بتوانند ده درصد آن را تامین نمایند.

این موضوع اعضای شورای شهر و شهرداری را در چالشی بزرگ قرار داده، به نحوی که با اجرای هر پروژه ای منتقدان می گویند: اگر قرار باشد پولی در شهر هزینه شود بهتر است در زمینه ترمیم معابر و آسفالتهای آن باشد، عده ای دیگر اما در مقابل می گویند یک شهر نیازمند توسعه همه جانبه است.

هنوز از هیچ یک از اعضای شورای شهر یا عوامل شهرداری ماسال رسما اعلام نشده هزینه این تعریض خیابان و بازسازی بلوارهای آن از کدام ناحیه تامین شده اما انتظار می رود ، اعتبارات داخلی محل تامین اعتبار این پروژه باشد.

شهرداری ماسال طی چند ماه اخیر مورد انتقاد نزدیکان نماینده تالش قرار گرفته، اما در کمال تعجب او هیچ واکنشی به انتقادهای آنان انجام نداده و به نظر می رسد با زبان “عمل” در راستای پاسخگویی منتقدان برآمده باشد.

عملکرد مجموعه شهرداری و شورای شهر طی یک سال اخیر چگونه بوده است؟ آیا آنها توانسته اند انتظارات را برآورده نمایند!؟

به زودی در همین وبسیات خواهید خواند.