نماینده مردم تالش گفته: به دلیل اجرای طرح پارکهای جنگلی در ییلاقات ماسال، توهینهای زیادی به او و فرماندار شهرستان ماسال شده است.

به گزارش تالش فردا، محمود شکری در گفتگو با برنامه خانه ملت و در خصوص بحث واگذاری چهارگانه ییلاقات ماسال، گفت: در فضای مجازی خیلی به مسئولین، به فرماندار عزیز و بنده توهین می شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال افزود: نگاه ماه در این شهرستان نگاه گردشگری است؛ کارخانه های تولیدی ما وضعیت خوبی ندارند و تنها پایگاه ما گردشگری است.

محمود شکری ادامه داد: در تابستان امسال، ماسال به لحاظ تعداد گردشگری دیگر بین المللی شد، به دلیل زیبایی که این شهرستان دارد ما بیشترین تعداد گردشگری در این شهرستان را داشتیم؛ علی رغم اینکه تالش و رضوانشهر نیز دست کمی از آن ندارند.

شکری در رابطه با نحوه واگذاری این طرح نیز یادآور شد: ۶هزار هکتار طرح جنگلی در این شهرستان داریم، این طرح را نه آقای فرماندار درست کرده، نه ایشان درخواست کرده و نه بنده، بلکه طرحی است که از سوی خود سازمان جنگلها به استانها ابلاغ شده برای حفاظت از جنگل، یعنی کسی که طرح را برنده می شود، ضمن کسب درآمد می بایست (سازه های آن را) مطابق با بوم منطقه، از نوع چوبی و به شکل بوم گردی و قابل جابجایی ایجاد کند.

وی افزود: پس از مدت قرارد ممکن است حتی  پیمانکار دیگری پرروژه را در دست گیرد و هیچ چیز در آنجا برای شخص اول نیست.

نماینده تالش گفت: با این حال فرماندار عزیز آمدند و از آن (طرح اولیه)جلوگیری کردند و گفتند ۶هزار هکتار برای یک نفر کار دشواری است و در نگه داری آن نیز به مشکل بر می خورد، برای این کار بهتر است رقابت ایجاد کنیم، طرح را کوچک و تکه تکه کنیم که اکنون فکر می کنم به ۴ طرح تبدیل شده در قالب طرح گردشگری و حفاظت از جنگل.

وی در پایان یادآور شد: این اتفاق اکنون افتاده و مرحله اول آن مصوب شده و انشاله امیدواریم پیمانکار آن هر چه زودتر مشخص شود و مجریان طرح شروع به کار کنند و امیدواریم این طرح در آنجا اشتغال خوبی ایجاد کند.

اظهارات محمود شکری در شرایطی عنوان می شود که او اینبار نیز دیرتر از هر شهروندی در شهرستان وارد موضوعی در این سطح می شود؛ عدم آشنایی و اطلاع مسئولین ارشد شهرستانی به جزئیات طرح ونحوه درمیان گذاشتن آن با مردم و از سویی سیاسی جلوه دادن یک مساله اقتصادی، اجرای این طرح را تقریبا محال کرده و انجام آن با هجمه عمومی که بر علیه آن وجود دارد بیشتر شبیه به یک ادعاست تا واقعیت.

در نظر گرفتن نقش مردم در پروژه ای در این سطح به نظر می رسد نکته اساسی در واگذاری آن باشد، این الگو در تمام دنیا وجود دارد، اینکه اجرای هر پروژه ای در هر منطقه ای نیاز به رضایت بومیان همان منطقه خواهد داشت، اما به نظر می رسد این موضوع کاملا در ماسال فراموش شده باشد.

از سوی دیگر، مجموعه شورای شهر، شوراهای روستا و بخش انتقادات شدیدی در راستای این طرح مطرح کرده و امام جمعه ماسال نیز شفاف گفته “اگر چه با توسعه بخش گرشگری مخالف نیست، با این حال در نهایت طرفدار مردم خواهد بود.”

محمود شکری در این اظهارات از هجمه هایی که بر علیه او و فرماندار این شهر عنوان می شود انتقاد کرده که به نظر می رسد اشاره ای باشد به اظهارات مهدی جمالی فرد، رئیس شورای شهر ماسال که در جلسه شورای های شهر و روستا گفته بود “این شهر اصلا نماینده ندارد.” و از سوی دیگر بی پروا به فرماندار این شهرستان تاخته بود.

اما آیا ورود دیرهنگام محمود شکری موجب از سرگیری بحث واگذاری ییلاقات خواهد بود یا خیر؟
به زودی در همین وبسایت بخوانید.