به نظر می رسد، شهرستان ماسال د رابطه با واگذاری ییلاقات، درگیر موضوعی شده که دنیا سالها پیش فرمول آن را به صورت ساده درآورده است!

بحث واگذاری ییلاقات ماسال را می توان به نوعی بزرگترین چالش چند ماه اخیر این شهرستان عنوان نمود، اتفاقی که به نظر می رسد: برای تک تک مردمان این سرزمین موضوعی جنجال برانگیز و البته حیاتی باشد.

اما سوالی که همواره پرسیده می شود این که: آیا اجرای این طرح به نفع مردم شهرستان است؟

پاسخ این سوال شفاف، همواره به گنگی برای مردم پاسخ داده شده است؛ اما برای روشن شدن بیشتر این موضوع نگاهی به عرف و مراحل واگذاری یک پروژه در کشورهای توسعه یافته می اندازیم، اینکه آنها چه ملاکهایی را برای ایجاد یک پروژه در نظر می گیرند!؟

– مرحله نخست اجرای هر پروژه ای “رضایت” ساکنان بومی “همان منطقه” است.
اگر مرحله نخست با پاسخ مثبت بومیان همراه بود، به محاسبه مرحله دیگر طرح خواهند رفت:

– اینکه انجام طرح با زیست بوم منطقه همخوانی دارد؟ آیا زندگی جانداری را تهدید می کند یا خیر؟ گونه، یا گونه های کمیاب جانوری و گیاهی در منطقه اجرای پروژه وجود دارد که خطری در راه انقراض آنها به وجود آورد یا خیر؟

اگر پاسخ این سوالات مشخص شد، آنگاه به ابعاد دیگر اجرای آن پرداخته خواهد شد.

– اینکه آیا خاک آن منطقه قابلیت اجرای چنین پروژه ای را خواهد داشت یا خیر؟

– اینکه قرار است چه مقدار هزینه برای طرح ایجاد شود و در ازای آن طی چه مدت زمانی چه میزان درآمد نصیب شهروندان ساکن در آن منطقه خواهد شد؟

پس از تمام این محاسبات، تازه به مرحله ای می رسیم که می بایست تصمیم گیری شود آیا این پروژه توجیه اقتصادی لازم را خواهد داشت یا خیر؟

حالا باید پرسید که آیا چنین مراحلی برای طرح چهارگانه ماسال طی شده یا خیر؟

هیچ مسئولی در هیچ سطحی تا کنون در خصوص چنین مواردی تصویری روشن و شفاف از طرح برای مردم ترسیم نکرده است; با این حال اما انتظار آنها از نردم این بوده که طرح را پذیرا باشند.

در ادامه بخوانید: سرنوشت پروژه ییلاقات ماسال چه خواهد شد!؟