دکتر براتعلی حذار می گوید: وضعیت پیش روی اصلاح طلبان در شهرستان ماسال چندان مطلوب نبوده و برای برون رفت از این وضعیت می بایست تجدید رفتاری صورت گیرد.

دکتر براتعلی حذار از فعالین سیاسی اصلاح طلب ماسال در گفتگویی کوتاه با نشریه تالش فردا، به تحولات سیاسی این شهرستان و آینده اصلاحات در این منطقه پرداخته است، در ادامه این گفتگو را خواهید خواند:

این فعال سیاسی در خصوص وضعیت و جایگاه فعلی اصلاح طلبان در شهرستان ماسال گفت: بیش از ۸۰ درصد اصلاح طلبان در حالت منفعل هستند؛ یعنی بخش بزرگی وقت خود را درانتظار می گذرانند!
وی افزود: اگر روزی همان تعداد معدود که بیش از انگشتان یک دست هم نبودند و تحرکی زیادی داشتند، اکنون ساکت و بی حرکت مانده و رفتارها را به انتظار نشسته اند.

حذار گفت: اندک فعالیت  از سوی اصلاحات طلبان در شاندرمن داریم که آن نیز برای همسویی با فرماندار محترم بوده وگرنه ما هیچ رفتار اصلاح طلبی نمی بینیم، حتی در اندازه نوشتن یک مقاله..!

این چهره اصلاح طلب در خصوص شرایط آینده و پیش روی اصلاحات در ماسال نیز آن را وابسته به آینده اصلاحات کشور دانست و گفت: مطمئنم مردم فقط از اصلاح طلبان دلخورند و اعتماد ندارند؛ مثل همه ی شهرهای ایران، بویژه پایتخت؛  با این حال اما، آنها هنوز از اصلاحات دلسرد نشده اند.

فعال سیاسی تالش همچنین با انتقاد از کانامه اصلاح طلبان در ماسال یادآورد شد: اصلاح طلبان نتوانستند همفکر پرورش دهند؛ افکار بسته، رفتار کانونی، تمرکز و محدودکردن به نفرات اندک، وابستگی به برنامه های مرکز و نبود ارتباط معنی دار با مردم. این آخری خط فاصله را با قشرهای مردم زیادتر کرد!

دکتر حذار همچنین در خصوص پیروزی روحانی در انتخابات گذشته خاطر نشان کرد: رأی به روحانی—پس از دولت نهم و دهم— به خاطر اصلاح طلبان نبود؛ بلکه به اندیشه های اصلاح طلبی بود. گواه حرف من، میزان رأی اصلاح طلبان برای کاندیدای اصلاح طلبان مجلس سه شهرستان، در ماسال بود.
برای بهترشدن شدن فرهنگ اصلاح طلبی باید دایره را بازتر و زمینه را گسترش داد و الا با محدودسازی و افکار محدود تعداد اندک، هیچ توفیقی حاصل نمی شود.

 

حذار در ادامه و با اشاره به خبر انتصاب دو مشاور از سوی فرماندار ماسال گفت: ابتدا به هردو عزیز که حکم انتصابی گرفتند، تبریک می گویم، امیدوارم در بهره وری برنامه ها نقش مفیدی داشته باشند.
انتخاب مشاور در ایران، توسط مدیران، یک روش معمول مسئولین برای بیان داشتن روحیه مشورتی خودشان است؛ یعنی بیشتر جنبه تشریفاتی و مکاتبانی است، چون اطلاعات و تجرببات نشان داده که مدیران به اصل مشورت کمتر می پردازند.

وی افزود: اگر چه دیر شده، ولی باید به فال نیک گرفت. آقای فرماندار با این کار به شایعات و شاید اتهامات پایان دادند یا آنها را کمرنگ کرد. اینکه شخصی یا اشخاصی در ساعت بخصوصی با ایشان همنشینی دارند و از ایشان اخباری دریافت می کند یا فرصت مشورتی دارد.

فعال سیاسی تالش در خصوص این موضوع که آیا این انتصاب به معنی چراغ سبز فرماندار ماسال به اصلاح طلبان است گفت:  این انتصابات، ارتباطی صرف با جریان اصلاح طلبی نداشته و ندارد. ضمن اینکه هیچ ارتباطی با جلسه هم اندیشی جناب فرماندار با صاحبان اندیشه برگزار کرد و در همان جلسه هم دستور برگزاری یک انتخابات اضطراری را دادند و اشخاصی برگزیده شد و هرگز برگزیدگان معرفی نشدند، ندارد!

به باور من، این انتصابات فقط مربوط به نظرشخصی ایشان دارد که حرف های این اشخاص برایش قابل فهم است. یعنی بیشتر درک و استنباط آقای فرماندار مهم است. چون پس از مشورت سودمند، باید دستور اجرا ازطرف ایشان داده شود.

در حکم واژه دیگری بود که اشاره نکردید، “بازرس ویژه فرماندار” . باتوجه به اینکه آقای عزیزی شاغل در شغل شریف آموزگاری هستند، تمام ساعت اداری هم در مدرسه بوده که همزمان با ساعات کاری ادارات است، این کارایی شخص را به کمترین می رساند!
موضوع دیگر، تنهایی و خالی بودن دست آقای فرماندار از نیروهای سیاسی است، بخشی که هرگز نمی توانند وارد چرخه اداری شوند، چون تا ابد باید معتکف دیر شوند و در روزهای انتخابات یاری گر انباشت صندوق ها شوند.

حذار در خصوص چرایی ایجاد تنش بین نیروهای نزدیک به دولت و محمدجواد عامر نیز گفت: اختلاف بوجودآمده در ابتدای ورود آقای فرماندار به منطقه، بخاطر رفتارهای احساساتی و غیرسیاسی که مرسوم شده عده ای از نیروی های سیاسی و شخص فرماندار، زمینه را برای ایجاد فاصله و ناکارآمدی خویش فراهم آوردند.
هدف من، گناهکار معرفی کردن و مقصر دانستن شخص یا اشخاصی نیست. ولی معتقدم که اگر سازگاری با همفکران صورت نپذیرد، تقصیری اتفاق افتاده و کوتاهی شده است.. پس مقصری هم وجود دارد. براساس رابطه علت و معلولی.
قهر سیاسی، امروز مطرود و ناپسند است.

 

وی در پایان و در خصوص اینکه باید برای بهبود اوضاع سیاسی شهرستان ماسال چه اقدامی کرد، افزود:  اگر سیاست را درست اعمال کنیم، یعنی باید از تمام اندیشه های برتر و مفیدتر بهره ببریم، دنیای امروز دنیای ارتباطات بوده و ما باید فرهنگ گفتگو را ترویج دهیم. نگاه از بالا و رفتار آمرانه در سیاست پاسخگو نیست.
مردم، تحمل دستور و کار برای دیگری را ندارند، دنیای کاریزماتیکی به پایان رسیده و باید بپذیریم اندیشه های برتر و راه گشا وجود دارد.
با تیزهوشی و فرهنگ تسامح و تساهل از دگم اندیشی پرهیز کنیم.
به اعتقاد من، اوضاع سیاسی مطلوب و مفیدی نداریم. بازاندیشی در رفتار و گفتار نیاز ضروری در بهبود اوضاع سیاسی است!