مشاور ارشد و مشاور جدید امور بانوان و خانواده فرماندار ماسال معرفی شدند.

در نشستی که عصر امروز با حضور فرماندار ماسال، معاون فرماندار، بخشدار و جمعی از کارشناسان فرمانداری ماسال برگزار شد، سلیمان عزیزی به عنوان مشاور ارشد و بازرس ویژه فرماندار و نسرین فرجی به عنوان مشاور جدید امور بانوان و امور خانواده فرمانداری ماسال معرفی شدند.