انتخاب سلیمان عزیزی به عنوان مشاور ارشد فرماندار ماسال، اقدامی پسندیده از سوی محمدجواد عامر که می تواند زمینه ساز اتحاد بیشتر بین اصلاح طلبان باشد.

هفته گذشته سلیمان عزیزی از چهر های اصلاح طلب و البته فعالین ستادی دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری از سوی محمدجواد عامر به عنوان مشاور ارشد، انتخاب شد.

اما این انتخاب به چه معنی بوده؟ چرا این انتصاب صورت گرفته است؟ فرماندار ماسال با این اقدام به دنبال چه چیزی بوده است؟

انتصاب عزیزی را از هر جهت که بررسی کنیم، انتصاب خوبی محسوب می شود، چهره ی صبور و پخته عزیزی و وفاداری او به جریان اصلاحات او را در جایگاهی قرار داده که می تواند نقشی تعیین کننده را ایفا نماید.

هر اتفاقی که افتاده باشد، نمی شود کتمان کرد از همان روزهای ابتدایی بین فرماندار ماسال و دست کم بخشی از نزدیکان دولت اختلافاتی ایجاد شده، اختلافاتی که یا دیگران زمینه ساز آن شدند، یا اینکه به دلایل دیگر ایجاد شد؛ هر آنچه که باشد نمی شود این اختلافات را کتمان کرد.

محمدجواد عامر، جز محدود فرماندارانی است که به صراحت می گوید ” یک اصلاح طلب است”  و بر خلاف اکثریت مسئولین کشور به “روشنی” این موضوع را ابراز می کند، این موضوع یافتن ریشه اختلافات با برخی اصلاح طلبان را دشوارتر می کند.

به عقیده نگارنده، انتخاب عزیزی، از چند جهت قابل تقدیر است، اینکه محمدجواد عامر یک اصلاح طلب با سابقه را به عنوان نزدیکترین و مورد اعتماد ترین فرد خود در شهرستان برگزیده خود اتفاقی بسیار مثبت است، انتصابی که می شود روی آن حساب باز کرد.

این انتصاب در آستانه برگزاری انتخابات سال آینده اتفاقی ارزشمند محسوب می شود، اما در این رابطه نقش عزیزی، نقشی پررنگ خواهد بود؛ اینکه او قرار است برای یکپارچه کردن هرچه بیشتر جریان اصلاحات چه گامی بردارد؟
انتخاب عزیزی را شاید به نوعی می تواند اعلام نظر رسمی محمدجواد عامر و انتخاب او میان “اصلاح طلبان” و ” اصولگرایان” دانست، او با این اقدام رسما می گوید به دنبال روابط با اصلاح طلبان است و اگر قرار است جریان سیاسی را برگزیند قطعا آن جریان اصلاح طلبی خواهد بود؛ موضوعی که البته ممکن است در آینده نزدیک واکنش اصولگرایان را به همراه داشته باشد؛ خواه، ناخواه وقتی قرار است یک اصلاح طلب ستادی نفر اول و نزدیکترین چهره به فرماندار باشد، اقدامی نیست که به مذاق برخی از این چهره ها خوش بیاید!
هر آنچه که باشد، انتصاب اخیر را می توان سیگنالی مثبت از سوی عامر  در راستای وحدت بیشتر اصلاح طلبان منطقه دانست و باید دید آینده سیاسی شهرستان را به چه سمت و سویی پیش خواهد برد؟ آیا عزیزی زمینه ساز اتحاد بیشتر هرچه اصلاح طلبان و همچنین برقراری ارتباط بیشتر با نماینده عالی دولت در شهرستان خواهد شد؟

برای یافتن پاسخ این سوال به گذشت زمان نیاز خواهد بود، اما با سابقه ای که عزیزی در کارنامه اش دارد، انتظار می رود اقدام او در همین راستا باشد.