فعال سیاسی و اصلاح طلب شهرستان ماسال می گوید نماینده عالی دولت با مردم و اصلاح طلبان روابط تعاملی خوبی دارد و باید توقعات خود از او را واقعی کرد.

در شرایطی که نزدیک به یک سال به برگزاری انتخابات سال آینده مجلس باقی مانده، با این حال گروه های سیاسی در هر دو طیف بار دیگر و رفته رفته آرایش خود را می گیرند؛ اینکه قرار است با چه روشی به استقبال این انتخابات رفته و با چه ابزاری جناح خاص خود را برای شرکت در آن ترغیب نمایند!؟

در همین رابطه با ایرج قاسم زاده عضو سابق شورای اسلامی شهر شاندرمن و فعال سیاسی اصلاح طلب شهرستان ماسال گفتگویی داشته ایم و از او مواردی را پرسیده ایم که در ادامه آن را خواهید خواند:

با سلام،  از همین ابتدا برایمان بگویید:

شرایط سیاسی شهرستان ماسال را چگونه ارزیابی می کنید؟

ماسال از نظر سیاسی شرایط آرامی دارد و معمولاً تحرکات سیاسی بدلیل ضعف پایه های حزبی در ایام انتخابات بالاست البته نماینده عالی دولت درشهرستان ارتباط مستمر و مستقیم با مردم و فعـالان سیاسـی درطول ایـن یکسال اخیر برقرار کرده است و این خود در آرام کردن فضای سیاسی ماسال نقشی داشته است
.

 

  به عقیده شما در حال حاضر جریانهای سیاسی تا چه میزان در انتخابات مجلس تاثیرگزارند؟
– مسلماً جریانهای سیاسی در انتخابات مجلس نقش دارد و اگر به انتخابات گذشته تالش نگاه کنیم می بینیم مردم به دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا رای داده است ولی وفاق جریانهای سیاسی در ماسال ناشی از انتخابات ریاست جمهوری حداکثری است اما در انتخابات مجلس بدلیل روابط عاطفی و منطقه ای برخـی کـاندیداها با مـردم این وفاق کمرنگ تراست بازهم دونفر اول کاندیداهای دوجریان فکری هستند .

 

 در صورت تصویب نهایی طرح استانی شدن انتخابات پیش بینی شما از روند برگزاری آن چه خواهد بود؟
– اگر انتخابات استانی شود مردم به صورت لیستی رای می دهند البته استانی شدن بعید است.

 آیا میان اصلاح طلبان شهرستان اختلافی وجود دارد؟اگر دارد, ریشه آن در کجاست؟

-اختلافی در میان اصلاح طلبان به معنای واقعی وجود ندارد البته اصلاح طلبان شهرستان طیف وسیعی هستند که از تضارب افکار برخوردارند چون از یک حزب و تشکیلات مدنی برخوردارنیستند متنـوع و پراکنـده ابراز عقیده می کنند .
در خصوص تعامل فرماندار شهرستان با اصلاح طلبان چه نظری دارید؟ آیا انتظارات براورده شده؟
-فرماندار ماسال تاملی بسیار بالایی با همه مردم خصوصا با اصلاح طلبان داشته و چنـدین جلسـه با گـروه هـای سیاسی در طول یکسال برگزار کرده است حتی در ساعات غیرادرای با اکثر افـراد در خصـوص مسـائل مختـلف رایزنی کرده و حتی کسانی که از ایشان انتقاد می کنند با آنها هم جلساتی متعدّد داشته است.
آقـای عامـر تنهـا فرمانداری است که به صراحت در جلسات اعلام کرده من اصلاح طلب هستم، یعنی دغدغه اصلاح طلبان را خیلی خوب درک می کند و بنده بعنوان یک فعال سیاسی از کارکرد و تامل ایشان با مردم خصوصاـً با حامیـان دولت بسیار رضایت دارم
.

 

چه پیشنهادی برای بهبود اوضاع سیاسی منطقه دارید؟
– اوضاع سیاسی منطقه اگر منظور جریان اصلاح طلبان است، عرض کردم: شرایط آرامی در حال حاضر حاکم است، خوشبختانه با درایت نماینده عالی دولت و دیگر کارگزاران خوب پیش می رود البته ما اصـلاح طلبان هـم باید سطح توقعات خودمان را کم کنیم و زیاده خواهی نکنیم برای اینکه یک فرماندار و یا یک استاندار ظرفیت تعریف شده ای دارند و براساس حدود اختیارات مدیریت آنان باید توقع داشته باشیم .


فکر می کنید اصلاحات باید در انتخابات سال اینده مجلس چهره ای جدید از خود نشان دهد یا اینکه بـاز هم چهره هایی همچون منصور یوسفی وارد صحنه خواهند شد؟آیا مردم چهره هایی همچـون یوسفی را بـار دیگر خواهند پذیرفت؟
-تا انتخابات مجلس یک سال فرصت است  نمی توان در خصوص چهره اصلاح طلب خاصی قضاوت کرد چون شب آبستن است چه زاید سحر! بحث تـایید صـلاحیت کاندیـدا ها هـر یک مسئله است، باید صبرکرد تا به انتخابات نزدیک شویم. البته اصلاح طلبان در انتخابات تالش یک طرف قضیه هستند .

اگر بخواهید خیلی کوتاه برای مردم بگوید دست اورده ۴۰ ساله اصلاحات در ایران چه بوده آن چیست؟
– دست آورد چهـل ساله اصلاحات در ایـران فراوان است مـن برای نمونه عرض می کنم مثلا فضای گفتمانی آزاد؛ رونق مطبـوعات ، شکل گیـری احزاب و نهـاد های مدنی؛ اجـرای اصول معطل مانده قانون اساسـی و برگـزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با توجه به کم رنگ جلوه دادن برجام خود برجام!

 

فکر می کنید چند درصد مردم شهرستان اصلاح طلبند. آیا آرای به نامزد انتخابات مجلس بیانگر تعداد واقعی اصلاح طلبان است؟فاصله تعداد آرای مجلس و ریاست جمهوری از چه چیزی نشات می گیرد؟
-در صد بالایی از مردم شهرستان ماسال اصلاح طلب هستند نمونه بارز آن در انتخابات ۹۲ و ۹۶ میباشد ولی چرا درانتخابات مجلس تجلی پیدا نمی کند این هم به خاطر ضعف پایه های مدنی و احزاب در مناطق وشهرستانهاست از سوی دیگر روابط عاطفی و تاثیرات محلی و منطقه ای بین کاندیداهـا با مـردم همین باعث پراکنـدگی آرا می گردد و فرقی نمی کند اصلاح طلب باشد یا اصولگرا.

و در آخر؛ انتصاب سلیمان عزیزی به عنوان مشاور ارشد فرماندار را چگونه ارزیابی می نمایید؟

انتصاب دو مشاورارشد و بانوان و خانواده در هفته گذشته توسط جناب مهندس عامر بسیارخرسندم، زیرا دو بزرگواری که برای مشاوره انتخاب وانتصاب شدند با برخورداری ازتوان فکری- فرهنگی بسیار بالا و مشی سیاسی مشخص در نزد افکارعمومی می توانند کمک شایانی به مهندس عامر، درپیشبرد اهداف دولت تدبیر وامید نمایند.
اما انتصاب اقای سلیمان عزیزی از فرهنگیان فرهیخته بعنوان مشاورارشد، خود نشان ازهوشمندی و تدبیر بالای مهندس عامر را در اذهان مترتب می کند، زیرا سلیمان عزیزی با شخصیتی آرام ومتواضع ریاست ستاد دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید را در کارنامه خود دارد.

عضویت ادوار دوم و سوم شورا اسلامی شهرو عضویت چندین ساله شورای حل اختلاف را تجربه کرده و انعطاف پذیری وقدرت تعاملی بالای آقای او در کسوت مشاور فرماندار قطعا در ساختار سیاسی اجتماعی فرهنگی شهرستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت

هر چند نماینده عالی دولت،  کما فی سابق ازوجود همه آگاهان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی وعمرانی شهرستان بی بهره نخواهد ماند ولی این انتخاب احسن بسیار میمون و مبارک است
همه مردم خصوصا حامیان دولت برای نیل به آن اهداف والا به این عزیزان و فرماندارپر تلاش کمک کنیم و در شرایط کنونی و درچهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی همه ما ملت ایران عزیز هستیم و با وحدت و همبستگی همگان برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی حرکت کنیم واز تفرقه پرهیز نماییم.به امید ایرانی سربلند و ماسالی آباد… .