شهردار ماسال می گوید: وقتی برای نشستن در جلسات ندارد و ترجیح می دهد این زمان را برای خدمت به مردم صرف کند.

محمد کاتوزی در رابطه با وضعیت نامطلوب معابر شهری ماسال، گفت: در این رابطه شرمنده مردم عزیز هستیم، هیچ کدام از ما دوست نداریم احدی از این شهروندان ناراضی باشند.
مردم از شورای شهر و شهردار انتظار دارند، دست کم معابر این شهر شن ریزی شود و این خواسته آنها کاملا بحق بوده و هست.

شهردار ماسال افزود: بنده ۱۷ ماه سکوت کرده ام، اماتغییری حاصل نشد؛ مردم عزیز بدانند از روز روی کار آمدن ما تا امروز حتی یک کامیون شن به شهرداری اختصاص پیدا نکرده و هیچ مسئولی تا این لحظه در رابطه به شن ریزی کوچه ها با این نهاد همکاری نداشته است.

مهندس کاتوزی یادآورد شد: نزدیک به ۳۰ کیلو متر از ماسال نیز به شن ریزی دارد،  این در شرایطی است که ما حتی ۵ کامیون شن نیز نداریم!

وی گفت: دست شهرداری خالی است، مردم هم این موضوع را درک کرده اند و همراه ما هستند، این عزیزان از ما می خواهند برخی کوچه ها را شن ریزی کنیم؛ اما افسوس که نمی توانیم این حق اولیه شهروندان را به آنها ببخشیم!

کاتوزی افزود: برخی به بنده می گویند چرا در جلسات حاضر نمی شوی؟ هر شخص یا گروهی تفسیر خودش را در این رابطه داشته اما؛ خب، بنده از این عزیزان می پرسم: بارها و بارها ۴۰ مسئول دور هم جمع می شویم،در جلسات با موضوعات مختلف شرکت می کنیم؛ نتیجه و دست آورد آن چه چیزی برای مردم بوده است؟ جلسات فاقد نتیجه چه دردی از درهای مردم را درمان خواهد کرد!؟
این ساعتها، ساعات خدمت به مردم است، چرا باید وقت خدمت به مردم را بگیریم!؟ رک و پوست کنده و بی تعارف بگویم: غالب جلساتی که برگزار می کنیم هیچ خروجی و نتیجه ای را برای ما در بر ندارند.
کاری به تفسیرهای مختلفی که می شود ندارم، هر شخصی شیوه مدیریتی خودش را دارد، بنده اعتقاد دارم هر اقدامی که مستلزم گذاشتن انرژی و زمان باشد می بایست به نتیجه بی انجامد.

وی گفت: موضوعاتی بوده اند که بیش از ۶ ماه برای  آن جلسه برگزار کرده ایم؛ اما نتیجه و خروجی آن چه بوده؟ بنده شفاف اعلام می کنم ” هیچ وقت و علاقه ای برای نشستن در جلسات فرسایشی و بدون دست آورد ندارم؛ بلکه ترجیح می دهم آن را در راه خدمت به مردم صرف کنم.”

با نشستن پشت میز که نمی توانیم به مردم خدمت کنیم؛ وقتی جلسه ای منجر به انجام خدمت به مردم نباشد چه فایده ای دارد؟ برای بنده جز شرمندگی در مقابل مردم چه چیزی به همراه دارد!؟ آنها از بنده کار می خواهند.

وقتی رودخانه های ما شن دارند، اما هیچ مسئولی برای برداشت اصولی آن با ما همکاری ندارد، وقتی تا این حد توانایی نداریم چند سرویس شن برای رفع نیازهای ضروری شهروندان اختصاص دهیم، بهتر است با مردم صادق باشیم و بگوییم ” نمی توانیم” و تعارف را کنار بگذاریم!

مردم باید بدانند تمام نارسایی های شهر مربوط به شهرداری نیست و با این نهاد همراهی و همکاری نمی شود و الا نه تنها شهرداری ماسال، بلکه هیچ شهرداری در ایران به تنهایی توانایی پاسخگویی به نیازهای مردم را نخواهد داشت.

شهردار ماسال افزود: برخی ادارات نارسایی ها را به گردن شهرداری می اندازند اما باید تمام ادارات و مسئولین برای شهر تلاش کنند، از آنها می خواهم برای خدمت به مردم کمک کنند، این میز برای کسی نخواهند ماند.
متاسفانه یک اداره پاس می دهد به آن یکی اداره و آن یکی به دیگری و ما این وسط مانده ایم چکار کنیم!؟ خب، این موضوع ما را نزد مردم شرمنده خواهد کرد؛ آنها از ما نتیجه و کار می خواهند و نه امروز را به فردا سپری کردن.
برای بنده به عنوان یک شهروند ماسالی و مسئولیتی که دارم بسیار ناگوار است همشهریانم اینگونه و با سختی رفت و آمد کنند؛ این در شرایطی است که با همکاری ادارت شهرستان می توان بخشی از مشکلات ضروری شهر را حل کرد.

کاتوزی گفت: اگر اوضاع به همین منوال پیش رود به زودی صحبتهایی در خصوص شرایط حاکم بر شهرستان و همینطور حوزه ی شهری ماسال را برای مردم خواهم گفت تا آنها به قضاوت بنشینند.

وی در پایان با انتقاد از برخی فضاسازی های سیاسی شهرستان ماسال، افزود: متاسفانه عده ای می خواهند حتی شهرداری را نیز درگیر بازیهای سیاسی کنند، اما تا زمانی که بنده هستم شهرداری یک واحد خدماتی و عمرانی برای شهروندان عزیز خواهد بود که متعلق به هیچ حزب یا جناح خاصی نیست.

او همچنین در خصوص وضعیت و کیفیت نامطلوب آسفالتهای معابر نیز گفت: طی روزهای آتی در این باره مواردی را خواهد گفت.