نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس به هوارداران خود گفته: رقیبش در انتخابات پیش رو عملکردش خواهد بود و نه شخص خاصی.

محمود شکری نماینده فعلی تالش، رضوانشهر و ماسال می گوید: نگران حضور بهمن محمدیاری در انتخابات پیش رو نباشید زیرا او قرار نیست باشد!

به گزارش تالش فردا و بنا بر شنیده ها شکری در دیداری با جمعی از هواداران خود و در پاسخ به اینکه در دور آتی انتخابات چه کسی اصلی ترین رقیب او خواهد بود گفته: بزرگترین رقیب من عملکردم خواهد بود و باید مردم از بنده راضی باشند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بهمن محمدیاری رقیب او در انتخابات سال آینده خواهد بود نیز گفته: چنین اتفاقی نخواهد افتاد!

شنیده شده وقتی حاضرین علت را جویا شده اند که چرا نماینده تالش با این اطمینان از عدم حضور یاری سخن گفته؛ با عدم پاسخ او مواجه شده اند.

اختلافات بهمن محمدیاری و محمود شکری بر کسی پوشیده نیست، رقابت این دو در دور نخست انتخابات با پیروزی قاطع شکری همراه بود و پس از آن محمود شکری هرکجا تریبونی به دست گرفته اقدامات نماینده سابق تالش را به باد انتقاد گرفته است.

در دور گذشته انتخابات محمود شکری در بیاناتی مشابه هنگامی که بهمن محمدیاری درگیر گرفتن صلاحیت خود برای نامزدی در انتخابات بود در جمع هوادارانش گفته بود” تا بنده هستم چنین اتفاقی صورت نخواهد گرفت.”

بعدها و پس از عدم دریافت صلاحیت بهمن محمدیاری هواداران شکری با بازگویی این جمله از آن به عنوان قدرت او یاد می کردند و جنبه تبلیغاتی بزرگ و تاثیرگذاری را در کمپین او ایجاد کرده بود.